top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Sídlisko Západ by sa malo dočkať ďalšej premeny

Ďalší priestor medzi bytovkami na sídlisku Západ v Starej Ľubovni by mal dostať nový šat. A to vďaka projektu, kvôli odobreniu jeho spolufinancovania sa stretli mimoriadne aj poslanci. Podporili spoluúčasť mesta vo výške vyše 36 tisíc eur eur a prípadné vzniknuté neoprávnené výdavky. Revitalizácia vnútrobloku pri OD Družba za vyše 725 tisíc eur by mala obnoviť vyše 11 tisíc metrov štvorcových. Vzniknúť by tu mali viaceré ihriská a komplexne by sa mali obnoviť chodníky i schody k bytovkám.


Podobný projekt je momentálne v realizácii na sídlisku Západ na Letnej a Okružnej ul., a to v rámci projektu za vyše 640 tisíc eur. Ukončený by mal byť v máji tohto roku. O ďalší sa samospráva uchádza v týchto dňoch, očakáva sa, že, ak bude projekt úspešný, s jeho realizáciou by sa mohlo začať ešte v tomto roku.


Čo by malo vzniknúť?

Cestou revitalizácie vnútorných priestorov medzi bytovkami chce ísť mesto v rámci získavania grantov. „Na sídlisku Východ sme vytypovali dva vnútrobloky a na sídlisku Západ deväť, ktoré nutne potrebujú obnovu,“ podotkol primátor Ľuboš Tomko.Nový projekt by mal zabezpečiť rekonštrukciu chodníkov a schodísk, vzniknúť by tu malo petangové a detské ihrisko, komunitná záhrada, svoje zázemie by tu mal nájsť stolný tenis a chýbať nebude pieskovisko i workout ihrisko.


Ráta sa s dažďovou záhradou, predzáhradkami pri bytovkách, rekonštrukciou spevnených plôch, prístreškami na komunálny odpad so zelenou strechou a revitalizáciou zelene. „V tomto priestore je už havarijný stav, a to čo sa týka schodov. Tiež sa tu realizoval dendrochronologický prieskum drevín s tým, že bolo určené, ktoré stromy a kry budú odstránené a ktoré ošetrené,“ doplnil primátor.

Vo veľkej medzibytovkovej lokalite, ktorá slúži obyvateľom viacerých okolitých bytoviek, sa v ostatnom období realizovala iba obnova chodníka. Nová premena lokality ráta aj s obnovou verejného osvetlenia, chýbať by nemal malý park, ovocná záhrada a celá plocha by mala byť rozdelená na úžitkovú a parkovaciu plochu.


Foto: MsÚ

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 13 (6. apríl 2022)

Comments


bottom of page