top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Rekordné preplatky aj v druhom pandemickom roku

Updated: Jul 6, 2022

V dnešnej neistej dobe sú dobrou správou pre rodinné rozpočty rekordné preplatky vlastníkov a nájomníkov bytov v správe mestskej firmy SOBYTERM, s.r.o. v Starej Ľubovni. V týchto dňoch dostávajú do schránok vyúčtovania dodávky za teplo a energie i iné výdavky spojené s bývaním za rok 2021 a preplatky sa vyšplhali k rekordnej výške takmer 481 tisíc €.


Rok predtým to bolo vyše 436 tisíc eur, čo bolo viac o takmer 78 tisíc eur ako v roku 2019. Takéto vysoké preplatky sa, logicky, v tomto neistom roku už nepredpokladajú.


KLESLI NEDOPLATKY

Nateraz sa ale môžu tešiť na preplatky obyvatelia mesta Stará Ľubovňa v 1 435 bytoch. Žiaľ, v 310 bytových jednotkách majú mínusovú bilanciu. Nedoplatky dosiahli výšku 35 354 €. „Sú tam zahrnuté ale aj nedoplatky dlžníkov z minulých období,“ informoval Milan Malast, riaditeľ spol. SLOBYTERM i o tom, že rok predtým boli nedoplatky vo výške vyše 51 tisíc €.

„V porovnaní s rokom 2020 sme tak za rok 2021 zaznamenali nárast preplatkov o 44 773 € a pokles nedoplatkov o 15 729 €,“ pripomenul pozitívnu správu pre obyvateľov riaditeľ mestskej firmy, ktorá vyrába teplo pre 2 018 bytov. Ako ale poznamenal, nie je celkom správne, keď si vlastníci bytov navzájom porovnávajú len preplatky, resp. nedoplatky, pretože majú rôzne nastavené zálohové platby. Objektívnejšie je porovnávanie ročných nákladov a spotrieb za jednotlivé služby.REKORDY

Najvyšší preplatok za rok 2021 bol vo výške 1 640 € na Tatranskej ulici a najvyšší nedoplatok vo výške 696 € na Mierovej ulici. Najvyššie preplatky sú v bytovkách na Letnej a Tatranskej ulici, spolu vo výške 51 696 € a najvyššie nedoplatky sú na Ulici 17. novembra vo výške 2 280 €. „Vyššie preplatky súvisia so zníženými nákladmi za spotrebu tepelnej energie, keď spoločnosť Slobyterm opäť znížila cenu tepla pre svojich odberateľov a konečných spotrebiteľov,“ doplnil M. Malast.

Tiež dôležitý fakt, že skutočná cena variabilnej zložky tepla v roku 2021 bola najnižšia od roku 2005, a to vo výške 0,03774 €/kWh bez DPH.


ČAKÁ NÁS NÁROČNÉ OBDOBIE

Aj keď sa môžu obyvatelia mesta tešiť z preplatkov, zrejme im poslúžia ako rezerva na najbližšie ťažké obdobie, ako sme už avizovali v minulom vydaní Ľubovnianskych novín, vzrastajúca cena plynu spôsobujúca globálne problémy vzrástla na burze pre rok 2022 takmer deväťnásobne. A aj keď sa mestskej firme podarilo uzavrieť zmluvu s dodávateľom zemného plynu za relatívne dobrú cenu na tri roky, treba sa pripraviť na to, že za teplo a teplú úžitkovú vodu pre priemerný trojizbový byt v správe Slobytermu si priplatíme mesačne od 20 do 27 eur. Z dôvodu nárastu cien boli už zvýšené aj zálohové platby.Najvyšší preplatok
1 640 € na Tatranskej ul.

Najvyšší nedoplatok
696 € na Mierovej ul.


foto: ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 25 (29. jún 2022)
Comments


bottom of page