top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Rekordné investície a ďalšie plány nemocnice v ťažkom roku 2021

Updated: May 15, 2022

Rok 2021 bol náročný pre mnohých, pre Ľubovniansku nemocnicu obzvlášť. Napriek tomu skončila v plusových číslach, a to so ziskom vyše 1,27 milióna eur. Navyše vlani investovala historicky najviac financií, takmer šesť a pol milióna eur.

V roku 2021 pritom v tunajšej nemocnici poklesol počet hospitalizovaných i ošetrení na ambulanciách a pracoviskách ako radiodiagnostické či biochemické, a to až o jednu tretinu.Veľký tlak na personál

„Dôvodom bol jednak covid, chýbalo nám až 90 zamestnancov, teda takmer 20 percent, hlavne v období počas druhej vlny pandémie a museli sme aj niektoré oddelenia zatvoriť, prípadne pospájať, kde nebola starostlivosť akútna a sústrediť sa na liečbu covidových pacientov,“ vysvetlil na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva Peter Bizovský, riaditeľ nemocnice, ktorá tak zreprofilizovala oddelenie dlhodobo chorých na covidové a vytvorila aj ďalšie oddelenie na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM), pretože bolo nutné oddeliť infekčných a neinfekčných pacientov. Ako dodal riaditeľ, to vytváralo veľký tlak na personál, osem lekárov z OAIM tak nepretržite slúžilo na oboch. A tiež na iné oddelenia a prevádzky, vrátane testovania či očkovania. „Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom, že to zvládli a verím, že aj tento rok bude úspešný,“ dodal riaditeľ nemocnice, ktorá zamestnáva okolo 500 ľudí a ich priemerný plat predstavuje aktuálne 1 709 €. Jeho nárast o 13,4 % oproti roku 2019 ovplyvnili aj 7 € covidové príplatky a mimoriadna odmena (350 €) z ministerstva zdravotníctva.


Rekordné investície

V ťažkom roku pritom nemocnica preinvestovala rekordných vyše 6,5 mil. eur. Stavebné investície tvorili 5,5 mil. eur. V rámci nich sa otvoril nový urgentný príjem, zrekonštruovali operačné sály – chirurgické i gynekologické, detské oddelenie a RDG pracovisko. Tiež sa vytvorilo nové stredisko pre onkologických pacientov a gynekologicko-pôrodnícke centrum. Pribudla tiež dlhožiadaná novinka, a to výťah do polikliniky.„Obnovili sme tiež dopravné prostriedky za 144-tisíc eur, nakúpili novú zdravotechniku za okolo 800-tisíc eur, ktorá bola potrebná na zrekonštruované a nové pracoviská a aj v súvislosti s novými diagnózami a ich liečbou,“ doplnil riaditeľ nemocnice, ktorej hodnota tak narastá, jej majetok predstavuje takmer 17 mil. eur.
Ďalšie plány nemocnice

Aj keď v nemocnici stúpajú náklady, výnosy vlani predstavovali vyše 21 mil. eur, a zisk vo výške vyše 1,27 mil. € chce nemocnica opäť vložiť do rozvoja. Najväčšou výzvou tohto roku je dokončenie parkovacieho domu. „Chceme tiež skultúrniť aj lôžkovú časť nemocnice, zrekonštruovať pooperačnú časť chirurgického oddelenia, začala sa aj rekonštrukcia v časti šestonedelia a v ďalších mesiacoch sa chystá rekonštrukcia celého oddelenia OAIM za okolo 1 mil. eur,“ načrtol ďalšie vízie P. Bizovský. Neustálymi investíciami je obnova techniky, najnovšie je nutný nový mamograf. A z dlhodobejších plánov je najväčšou výzvou vybudovanie hospicu s paliatívnymi lôžkami za 10 miliónov eur, kde sa chce Ľubovnianska nemocnica uchádzať o zdroje z Plánu obnovy.


Obavy zo zdražovania

Ako sa bude vyvíjať tento rok, čo sa týka hospodárenia nemocnice, bude podľa riaditeľa do veľkej miery ovplyvňovať vývoj cien hlavne energií. „Boli sme prekvapení, keď nám dodávateľ plynu vypovedal svoje služby a zrejme nás to bude stáť v tomto roku 250 až 300-tisíc eur navyše. Máme problém aj s dodávateľom elektrickej energie, lebo je to ten istý dodávateľ a tiež stratil licenciu,“ očakáva nové výberové konanie na dodávateľa energií a vyššie ceny riaditeľ nemocnice, ktorá ešte nemá uzavreté ani zmluvy na tento rok s poisťovňami. „Takže tento rok zatiaľ nevyzerá ružovo. Problémy sú, ale sme tu na to, aby sme ich riešili,“ uzavrel riaditeľ nemocnice.


foto: archív ĽMS

Článok bol zverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 17 (4. máj 2022)

Bình luận


bottom of page