top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Projekt medzi bytovkami za 650-tisíc eur dostal zelenú!

Updated: May 18, 2021

Po troch rokoch odkedy sa Stará Ľubovňa tešila z úspešného 650-tisícového projektu, sa už do lokality zahryzli stavebné mechanizmy. Spusteniu zámeru predchádzali zdĺhavé a opakované verejné obstarávania i množstvo kontrol.

Práce budú trvať 6 mesiacov

Vo vnútroblokovom priestore mestská firma VPS začala s výkopovými prácami, vrátane kompletnej výmeny verejného osvetlenia i jeho nových úsekov. Následne sa tu očakáva čulý pracovný ruch, zhotoviteľ Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o. ako víťaz verejného obstarávania, bude podľa zmluvy revitalizáciu vnútrobloku realizovať za 551 801 €.


článok pokračuje pod reklamou


„Pevne verím, že všetku smolu súvisiacu s byrokratickými prekážkami a náročným procesom verejného obstarávania sme si už vyčerpali. Firma realizujúca revitalizáciu je skúsenou spoločnosťou, rovnako ako aj ich subdodávatelia v rámci realizácie športových a detských ihrísk,“ poznamenal primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko.

Práce by mali trvať 6 mesiacov a mesto bude projekt spolufinancovať 5-timi percentami, teda priloží niečo cez 30 tisíc eur.


Aj niekoľko ihrísk a fontána

Projekt v rámci zelenej infraštruktúry by mal doteraz zanedbanú lokalitu premeniť na nepoznanie. Pri Družbe, za tzv. Čínskym múrom by sa tak malo zušľachtiť okolo 20-tisíc metrov štvorcových. „Obnovia sa jestvujúce spevnené plochy, vrátane ich odvodnenia, vybudujú sa pomocné chodníky z jestvujúcich prešľapaných chodníkov s použitím alternatívnych stavebných materiálov a tiež sa odvodnia svahy,“ pripomenula koordinárka projektu Miriama Varcholová z MsÚ.

V rámci projektu i Rozvojového programu mesta by sa v lokalite malo zrekonštruovať okolo 1 330 metrov chodníkov, mnohé sú v dezolátnom stave. Pribudnú tiež viaceré ihriská - detské, dopravné, hokejbalové, basketbalové aj multifunkčné. A tiež fitnes zóna. Nielen športovci sa ale môžu tešiť, vyrásť by tu malo až 16 objektov s rôznymi novými estetickými i oddychovými prvkami. Pribudnúť by mala fontánka, prístrešok pre kontajnery, výbeh pre psov a oddychové zóny. Súčasťou novej multifunkčnej športovo-oddychovej zóny bude výsadba novej a obnova starej zelene, stromov i trávnatých plôch, pričom na ich zavlažovanie sa bude využívať zachytená dažďová voda.

Najväčší vnútroblok sídliska Západ bol už veľmi zanedbaný a radnica ho do projektu vyberala spomedzi 10-tich sídliskových lokalít.


Foto: archív ĽMS, MsÚ

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 17 (5. máj 2021)

Comments


bottom of page