top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Pribudne nový kruhový objazd

Stará Ľubovňa bude mať čoskoro nový kruhový objazd, týkať sa bude niekoľkých ulíc, a to Vansovej, Zimnej a Okružnej. Ide o výstavbu, ktorá je súčasťou novej spojnice Okružnej a Levočskej ulice. Nadväzuje na novovybudovanú Vansovú ulicu, ktorá síce mala byť ukončená minulého roku, pre zlé počasie sa jej realizácia posunula do týchto dní.


Obchvatová komunikácia, ktorá prepojí najväčšie sídlisko Západ s cestou 3. triedy na Levočskej ul., by mala byť spolu s kruhovým objazdom hotová v letných mesiacoch. Na 830-metrovú cestu získala Stará Ľubovňa v rámci výjazdového rokovania vlády na začiatku roka 2020 dotáciu vo výške 600-tisíc eur a ďalších takmer 160-tisíc eur sa priložilo v rámci Rozvojového programu mesta. Podľa oddelenia výstavby MsÚ je však pravdepodobné, že sa celkové náklady ešte navýšia.


Aj bezbariérová úprava

„Zlý technický stav podložia jestvujúcej komunikácie na Vansovej ulici v úseku napojenia na Levočskú ulicu si vyžiadal dodatočnú výmenu podložia, čo navýši zmluvný rozpočet celkovej stavby,“ informovala Anna Hrebíková, vedúca oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia MsÚ.

Z tohto rozpočtu ukrojí aj kruhový objazd, ktorý realizuje príspevková organizácia Verejnoprospešné služby (VPS). „Kruháč“ s vonkajším polomerom 11,5 m, stredovým ostrovčekom s polomerom 4,5 m a jazdným pruhom šírky 6,5 m by mal vyjsť na okolo 20 tisíc eur, ďalšie náklady sú potrebné na dopravné značenie a doplnenie priechodov pre chodcov. „Vytvoria sa aj nové priechody pre chodcov s doplnením častí chodníkov na Zimnej a Okružnej ul. V mieste priechodu pre chodcov budú znížené obrubníky v celej šírke priechodu na 20 mm nad vozovkou a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava,“ informovala radnica.

Nová cestná spojnica má strategický význam hlavne pre budúce riešenie nepriaznivej dopravnej situácie v meste a kruhový objazd by mal zlepšiť dopravnú situáciu v lokalite Vansová - Zimná - Okružná.

Novobudovaná Vansová ulica


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 18 (12. máj 2021)

Comments


bottom of page