top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Po dvoch rokoch sa konali zápisy s účasťou detí. Ako dopadli?

Updated: May 9, 2022

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky sa mohli po dvoch školských rokoch, kedy to neumožňovala pandemická situácia, konať opäť aj za prítomnosti detí. Ako dopadli školy v Starej Ľubovni?Do prvého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. Zápisy sa konali s dodržaním všetkých hygienických opatrení a školy boli potešené, že triedy pri zápisoch znovu ožili detskou zvedavosťou a radosťou.


V ZŠ ZA vodou

Na sídlisku Východ ZŠ Za vodou otvára podobne ako po minulé roky aj tento školský rok jednu triedu prváčikov, na ktorých sa už podľa slov zástupkyne školy veľmi tešia. „Zápisu sa zúčastnilo 21 detí a o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole požiadalo päť detí, v porovnaní s minulým rokom je to o dvoch viac,“ skonštatovala Ivana Vresilovičová. Ako dodala, deti preukázali svoju školskú zrelosť depistážnym testom, rozhovorom, kresbou či recitáciou. „Skúmali sme aj telesný a zdravotný stav detí, úroveň kognitívnych funkcií, pracovné predpoklady a návyky, osobnú zrelosť, a musím podotknúť, že deti boli veľmi šikovné a smelé,“ dodala.Na Komenského ulici

Radosť zavládla aj v ZŠ Komenského ulici, kde sa budú v školskom roku 2022/23 otvárať až štyri triedy. „Zápisu za zúčastnilo 106 detí, z toho deväť detí bude pokračovať v predškolskom vzdelávaní, a teda v septembri do školských lavíc zasadne 97 žiakov. V predchádzajúcom školskom roku sa k nám zapísalo 93 detí a osem z nich pokračovalo v predškolskom vzdelávaní,“ zhrnula Alžbeta Chamillová, riaditeľka školy.

Zápis v škole prebiehal formou stanovíšť, na ktorých deti preukazovali svoje schopnosti a zručnosti a zo svojho „veľkého dňa“ si domov priniesli darček spolu s fotografiou s rodičmi. „Veľmi nás tiež potešil záujem o šport, kde z celkového počtu detí prejavilo záujem o športovú prípravu 14 dievčat a o hokejovú športovú prípravu 21 chlapcov,“ dodala riaditeľka školy, kde sa okrem bežných preverení detí sústredili aj na bojazlivé a úzkostlivé deti, tiež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či osobitnú pozornosť venovali deťom cudzincov.V jedinej cirkevnej škole

Nárastu počtu žiakov oproti minulému roku sa teší aj ZŠ sv. Cyrila a Metoda. Počet prihlášok bol 50, z toho traja žiaci budú po rozhodnutí rodičov pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v  škôlke. „Počet žiakov, a teda aj záujem rodičov náš teší a sme im za to veľmi vďační. Zároveň nás to zaväzuje poskytnúť deťom kvalitné vzdelávanie a výchovu v kresťanskom duchu,“ poznamenala Michaela Fábová, riaditeľka školy.
V ZŠ Na Levočskej ulici

Pokles zaznamenali pri zápise v ZŠ na Levočskej ulici, kde plánujú v budúcom školskom roku otvoriť dve triedy. „Zápisu sa zúčastnilo 35 detí, čo je v porovnaní s minulým rokom o 10 detí menej a potrebujeme ešte dohľadať päť detí, o ktorých nemáme informácie o ich zápise,“ ozrejmil riaditeľ školy Peter Höger. Ako dodal, pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole bude päť detí, minulý rok to bolo len jedno. „Pre deti boli pripravené rôzne stanovištia s úlohami, ktoré s veľkou radosťou plnili, a tým sa odbúral stres zo samotného zápisu. U detí boli počas zápisu zisťované ich matematické predstavy, rozumové poznávanie, grafomotorika, pamäť a pozornosť a v neposlednom rade reč a sociálne zručnosti,“ zhrnul riaditeľ školy v centre mesta, ktorá má tradične najviac cezpoľných žiakov z okolitých obcí.V Podsadku

Stále dosť detí je v ZŠ v Podsadku, podľa slov pani riaditeľky Viery Kičurovej prišlo k zápisu 35 detí. „K rozhodnutiu o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní nedošlo zo žiadnej strany, a teda predpokladáme, že v školskom roku 2022/23 budú štyri prvácke triedy. Teraz máme tri nulté ročníky, plus prídu noví žiaci,“ spresnila riaditeľka školy, ktorá bojuje s nedostatkom priestoru.


Jana Blašková

foto: archív ZŠ s MŠ Za vodou, archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 16 (27. apríl 2022)

Comments


bottom of page