top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Počet školákov v Starej Ľubovni stúpol

Updated: Sep 15, 2023

Základné školy v Starej Ľubovni sa tešia z vyššieho počtu školákov.

Mestské školy bude navštevovať 1 630 žiakov v 84 triedach, čo je o 87 žiakov a jednu triedu viac ako v minulom školskom roku. Privítali aj 237 prváčikov. Jediná cirkevná škola sv. Cyrila a Metoda má 361 žiakov, z toho 40 si sadlo do lavíc prvýkrát. A absolútnou novinkou v meste je aj nová ZŠ pre žiakov s autizmom sv. Anny, kde budú mať 10 žiakov (z toho jedného prváka a jedného prípravkára), podobne ako aj v Špeciálnej základnej škole sv. Anny, ktorá bude vzdelávať 23 žiakov. Všetky školy majú teda za sebou slávnostné otvorenie, mnohé predstavili viaceré novinky. Počas prázdnin školy rekonštruovali a vynovovali priestory.


Ministerka v národnostnej Škole

V ZŠ v obci Jarabina mali prvý školský deň o to slávnostnejší, že škola prvýkrát v histórii privítala ministerskú návštevu. „Myslím si, že je veľmi dôležité poukázať na to, že tu máme aj národnostné školy. Od roku 1953 sa tu učí ukrajinský jazyk a aj národnosti potrebujú mať rozvinutú svoju kultúru a chcú stavať na svojich koreňoch,“ pripomenula poverená ministerka práce sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková. Rodáčka zo Starej Ľubovne, tiež s rusínskymi koreňmi ocenila priestorové a materiálne vybavenie školy s 84 žiakmi, jedinej svojho druhu na Slovensku s vyučovacím jazykom ukrajinským, ktorú navštevujú nielen miestni, ale aj žiaci zo susednej Litmanovej a deti ukrajinských rodičov.


Myslia aj na oddych žiakov

Na školský rok je pripravená aj najmladšia škola v meste Stará Ľubovňa na sídlisku Východ, kde sa tešia hlavne z prírastku žiakov (168, z toho 21 prvákov). „Veríme, že tento trend bude pokračovať aj naďalej. Zatraktívnili sme školský vzdelávací program, rozšírili sme nové predmety... Snažíme sa ísť hlavne s environmentálnym duchom školy,“ pripomenula Ivana Vresilovičová, prvýkrát v pozícii riaditeľky školy Za vodou, ktorá rozšírila personál o dve nové pedagogické asistentky. Nechýba tu ani školská špeciálna pedagogička a tiež zdravotníčka. A z absolútnej noviny, oddychovej zóny nazvanej CHILL ZONE sa tešia hlavne školáci.

Viac z nášho reportážneho výjazdu v Jarabine a ZŠ Za vodou aj s anketami rodičov i žiakov prinesieme vo vysielaní Ľubovnianskej televízie vo štvrtok 7. septembra.

foto: ZŠ Za vodou, EF

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 32, 6. septembra 2023)

Comments


bottom of page