top of page
  • Peter Rindoš

VIDEO Plány v meste sú opatrné, pokračujú aj projekty za milióny

Z nových aktivít pôjde tento rok do rozvoja Starej Ľubovne z vlastného rozpočtu asi 340-tisíc eur. Ďalšie státisíce sú naplánované z predchádzajúcich období, ale tiež zo štátnych či európskych zdrojov.


Pri zostavovaní rozvojového programu pre tento rok volila samospráva opatrnosť. „Tvorba bola veľmi náročná aj vzhľadom k finančnej situácii a možnostiam mesta. Bolo nám určených 340-tisíc eur, reálne náklady ešte nie je možné určiť, uvidíme podľa vývoja situácie,“ povedala na ostatnom zastupiteľstve Anna Hrebíková, vedúca oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia na Mestskom úrade v Starej Ľubovni.


Zámery predložené zastupiteľstvu

Z rozpočtu chce samospráva investovať napríklad do verejného osvetlenia či vybudovania ďalších platených parkovísk. Pokračovať chce aj v budovaní zberných miest na odpad a v hre je aj zeleň pri mestskej plavárni. „V tomto prípade riešime aj možnosti externej finančnej podpory, veríme že zámer nebude predmetom čerpania z rozpočtu mesta,“ poznamenala vedúca oddelenia na radnici. Zámerom je aj pokračovanie v oprave OD Družba, detských ihrísk či vybudovanie žiadúcej autobusovej zastávky na Levočskej v smere od Novej Ľubovne.

Vedenie mesta predložilo plány rozvoja na schválenie poslancom. Ich tvorba má zohľadňovať prioritné požiadavky nielen vedenia, ale aj občanov. Návrhy so špecifikáciou zastupiteľstvo schválilo.


Otázny projekt Rodinka

Mesto má v pláne aj ďalšie množstvo aktivít. Pri nich sa obracia na podporu štátu, prípadne vyhľadáva možnosti čerpania európskych peňazí. Ide napríklad o oživenie priestorov s postavením nových prvkov medzi panelákmi na sídlisku Východ, na rovnakom mieste tiež rozšírenie kapacít škôlky. V zámeroch sa ráta napríklad aj s výmenou okien a dverí v meštianskom dome č. 2 v centre mesta.

Ďalší vývoj by mal rozlúsknuť aj plány s cyklotrasou medzi Novou Ľubovňou a spomína sa tiež známy projekt detského ihriska Rodinka, na ktorý vo vybraných mestách vyčlenilo peniaze ministerstvo práce a rodiny 50-tisíc eur. Celá stavba však môže vyjsť aj na 80-tisíc eur. „Peniaze máme už asi polroka na účte, všetko však bude záležať od verejného obstarávania a možnosti dodávateľov,“ povedal primátor Ľuboš Tomko, ktorý pri úlohe zháňať stavbárov poznamenal, že firmy s realizáciou obdobného typu ihriska nemajú špecifické skúsenosti. Nie je vylúčená ani možnosť, že peniaze z ministerstva samospráva vráti.


Plaváreň i sociálne služby

Výzvou pre mesto aj naďalej ostáva dobudovať zariadenie sociálnych služieb so spolufinancovaním za 136-tisíc eur a taktiež plaváreň. „V tomto prípade plánujeme dočerpať sumu 619-tisíc eur,“ upresnil primátor. Významnou stavbou v nasledujúcom roku je aj skejtpark, pre ktorý už začali pred niekoľkými týždňami pripravovať lokalitu pri Kauflande aj s úpravami terénu. „Uvidíme, či budeme zámer riešiť svojpomocne cez sociálny podnik, alebo cez zhotoviteľa, prípadne partnerstvom s nim. Prostriedky máme k dispozícii,“ poznamenal Ľ. Tomko.

Zatiaľ iba výhľadovo, v každom prípade však zaujímavo vyznel zámer prebudovať križovatku pod gymnáziom na kruhovú. „Ide zatiaľ o technickú štúdiu, či by sa tam napríklad zmestil menší kruhový objazd,“ ozrejmil primátor.

Dobrou správou pre imobilných je zámer bezbariérovosti v kultúrnom dome, kde chce mesto plošinu pre vozičkárov.


Peter Rindoš, foto: FB VPS SL

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 4 (1. február 2023)


Comments


bottom of page