top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Páter Michal Zamkovský: Je veľa beznádeje, ľudia čakajú na oslovenie

V Starej Ľubovni sa budú konať ľudové misie. Na pozvanie rímskokatolíckej farnosti ich bude viesť misijný tím pátra Michala Zamkovského z Podolínca. Konať sa budú v dňoch 26. novembra až 4. decembra.


Misijný program bude prebiehať vo vynovenom farskom kostole na Námestí sv. Mikuláša, aj v Kostole sv. Petra a Pavla na sídlisku. Program bude sprevádzaný i rôznymi aktivitami mimo kostola, v meste a školách.


Misie, ako brána

Cieľom ľudových misií ako základného poslania cirkvi je priviesť farníkov bližšie ku Kristovi. „Je to vlastne pokračovanie Ježišovej úlohy, ktorý prišiel zachrániť svet. Ide o základnú misiu priniesť ľudom nádej, dobrú zvesť, ktorá v konečnom dôsledku prináša život. Je veľa pochybností, beznádeje, ľudia sa vytrácajú z kostolov a mnoho ľudí čaká na nejaké oslovenie, a misie sú práve tým mimoriadnym oslovením, a trošku takým akoby zatrasením so sebavedomím človeka,“ opísal Michal Zamkovský, podľa ktorého sa ľudia počas pandémie uzavreli do seba a práve misie sú bránou k znovuotvoreniu sa.


Pozvánka pre všetkých

Počas misijného týždňa nebudú chýbať stretnutia pre všetky vekové kategórie od detí, mladých či starších mužov a ženy, všetkých ktorí nevedia ako naložiť so svojim životom a ako urobiť krok k Bohu. „V ponuke bude aj stretnutie pre hľadajúcich, kde chceme diskutovať o tom, čo je pravda, či človek skutočne potrebuje cirkev. Pozývame preto všetkých, ktorí sa chcete niečo opýtať, vyjadriť svoj názor či svoje pochybnosti. Všetkých, ktorí čosi hľadáte a tušíte, že ešte je niečo ďalej za týmto životom.“


Nádej prináša život

Súčasťou misií budú okrem spomínaných aktivít i misijné kázne, ohlasovanie Božieho slova. „Veľmi to dnes potrebujeme, slovo nádeje, slovo, ktoré prináša život, lebo je veľa slov, ktoré prinášajú beznádej, slová prázdne, slová mnohých sľubov či prísľubov, ale potrebujeme počuť slovo Božie, ktoré je živé, účinné a má moc. Misie, to je čas Božej amnestie, Božieho pozvania, mimoriadny čas, keď Pán Boh akoby znova pozrie na toto mesto a hovorí chcem tu niečo urobiť, chcem tu vyliať svoju milosť, vyliať svoje požehnanie a my sme už len také nástroje toho všetkého. A nielen my kňazi z farnosti, ale aj vy všetci, takže všetkým, ktorým záleží na tomto meste a chcete ľudom pomôcť, oslovte ich týmto misijným programom, a poďme sa spolu podeliť o to, čo nám Pán Boh pripravil,“ uzavrel Michal Zamkovský.


Jana Blašková, foto: ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 43 (16. november 2022)


댓글


bottom of page