top of page
  • Peter Rindoš

VIDEO Otvorenie plavárne je v rukách úradníkov

Hoci plaváreň v Starej Ľubovni otvorili pred vyše dvoma mesiacmi, na spustenie prevádzky verejnosť stále čaká.

Záujem nadšencov vody a kúpania s príchodom leta sa prirodzene zintenzívňuje, na základnú otázku otvorenia modernej stavby stále nepoznáme odpoveď.

Keď prvého mája kompetentní slávnostne otvárali novozrekonštruovaný objekt plavárne, málokto si vtedy vedel predstaviť, že verejnosť doň nevstúpi ešte dlhé týždne. „Neviem načo ju otvárali, keď tam ľudia nemôžu. Otvorím ju vtedy, keď je už všetko v poriadku,“ zaznelo v jednom z mnohých komentárov na sociálnych sieťach. „Mali by ste informovať, ako to s plavárňou je, predsa verejnosť by mala poznať dôvody, prečo ešte prevádzku nespustili,“ napísali, či telefonovali aj nám viacerí naši čitatelia.


Otvorené, domnievajú sa návštevníci

Pôvodne sa predpokladalo, že zmodernizovanú stavbu na plávanie a wellness sprístupnia niekedy v polovici mája. Približne od tohto termínu boli zarezervované aj plavecké výcviky z jednotlivých škôl. Tie na smútok žiakov museli preložiť na september. A hoci administratívne kontroly úradníkov spustenie prevádzky naďalej odsúvali, neskorší termín ako v júni, si vedel iba málokto predstaviť. Neinformovaní návštevníci tak naďalej vyhľadávajú služby v domnienke, že plaváreň je už otvorená. V niektoré dni ich prichádzalo k objektu niekoľko. „V podstate je to na dennom poriadku. Najmä cezpoľní nemajú správnu informáciu, ide napríklad o ľudí z okresu, alebo aj turistov z Poľska,“ poznamenal Tomáš Harčarík, manažér a vedúci plavárne.


Nekonečné kontroly

Zdá sa, že otvorenie plavárne a definitíva k spusteniu prevádzky je v súčasnosti v rukách pracovníkov Inšpektorátu práce v Prešove. Tí vykonali na mieste už viacero kontrol. „Inšpektorát práce Prešov vykonal opätovné posúdenie kolaudovanej stavby za účelom preverenia skutočného stavu odstránenia nedostatkov, na základe ktorého vydal súhlasné stanovisko,“ poznamenal Ladislav Kerekeš, hovorca Národného inšpektorátu práce, podľa ktorého záväzné stanovisko ku kolaudovanej stavbe je vydané pre objekty pomenované Krytá plaváreň a Plynofikácia. „Okrem prevádzkového komplexu wellness z dôvodu nedokladovania bezpečného stavu technických zariadení,“ dodal.


Otvoria počas prázdnin?

Podľa našich zistení samospráva Starej Ľubovne s kompetentnými vo veci vydania úradnej pečiatky neustále komunikuje. Už poriadne dlhé obdobie dopĺňa požadované podklady. Súhlasné stanovisko k stavbe ako celku sa jej však získať stále nedarí.

Najnovšie boli úradníkom z Inšpektorátu znova zaslané podklady na doplnenie, ktoré sa týkali technologického zariadenia vo wellness. „Po ich dodaní by mali Inšpektorát vydať súhlasné stanovisko. Otvorenie očakávame počas letných prázdnin,“ poznamenal primátor Ľuboš Tomko. Ten tiež potvrdil, že na Fonde na podporu športu, ako aj na Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre boli v súvislosti s presunom termínov schválené zmeny harmonogramu projektu.

V prípade definitívneho rozhodnutia o otvorení plavárne vás budeme informovať.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 26, 6. júla 2023)

VIDEO

Commentaires


bottom of page