top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Neslávny rekord vo vypaľovaní trávy

Príroda sa začala prebúdzať až v týchto dňoch, no hasiči Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni (OR HaZZ) zaznamenali tohto roku „nový rekord“, a to v termíne, kedy sa na území nášho okresu začalo s vypaľovaním trávnatých porastov.


„Prvé vypaľovanie trávy sme zaznamenali v januári, presnejšie 14. a druhé na nasledujúci deň. Tretie bolo začiatkom marca. Vo všetkých prípadoch horela tradične lúka pod naším hradom a ohňu podľahlo okolo troch hektárov trávy,“ priblížil neblahé praktiky tzv. vypaľovačov tráv, ktoré dopadlo dobre vďaka rýchlemu zásahu hasičov, Martin Čajko z oddelenia požiarnej prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Starej Ľubovni.


ČO TREBA VEDIEŤ?

Treba si uvedomiť, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov, t.z. plošné vypaľovanie, zakazuje viacero zákonov a hrozí tu aj pokuta v blokovom konaní do výšky 100 eur, prípadne v priestupkovom konaní až do výšky 331 eur.

Ako upozorňujú preventisti, okrem úmyselného vypaľovania trávy, majú nemalý podiel na požiaroch v prírode aj fajčiari.

OR HaZZ upozorňuje na tieto a iné nebezpečenstvá v miestnych rozhlasoch obcí i internetovej stránke ministerstva vnútra.


V prírodnom prostredí bolo zaznamenaných 11 požiarov za minulý rok 2021. Pri týchto požiaroch nebola, našťastie, žiadna osoba usmrtená ani zranená. Na fotografii je zaznamenané prvé vypaľovanie trávy v januári tohto roku.


PREVENCIA NADOVŠETKO

Stále sa uskutočňujú porady s majiteľmi a obhospodarovateľmi lesov a s ich technikmi požiarnej ochrany. „Zasielame opatrenia pre mestské a obecné úrady, tiež materiály na školy a školské zariadenia v celom okrese. V obecných ako aj v školských rozhlasoch sa opakovane vysielajú relácie o nebezpečenstve vypaľovania. Rozdávame propagačné materiály s uvedenou problematikou. Vykonávame hliadkovaciu činnosť na území celého okresu,“ hovorí M. Čajko. Ako dopovedal, stále treba myslieť na to, že v prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, volajme číslo 150 alebo na linku tiesňového volania 112. Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút.


foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 11 (23. marec 2022)

Comments


bottom of page