top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Na hrade Ľubovňa mimoriadne privítali ôsmich županov

Symbolicky na mieste, kde sa uzatvárali dôležité kráľovské dohody či konali mierové rokovania – na hrade Ľubovňa, sa uplynulý týždeň streli zástupcovia všetkých krajov Slovenska na spoločnom rokovaní Združenia SK8.


Županka a župani sa venovali aktuálnym témam v oblasti cyklodopravy či územného plánovania. Tiež sociálnej sfére. V závere stretnutia zástupcovia krajských samospráv podpísali memorandum.


ŠESŤ VÝZNAMNÝCH CYKLOTRÁS

Rokujúci našli spoločnú reč aj v tom, že iný štatút musia mať nimi navrhované cyklotrasy. „Na dnešnom rokovaní sme sa zhodli, že ministerstvu dopravy zašleme žiadosť o zaradenie 6-tich cyklotrás medzi Strategicky významné stavby Ministerstva dopravy SR,“ povedal predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič a doplnil, že to by napomohlo k rozvoju cyklotrás.

Županka a siedmi župani podpísali aj memorandum o vzájomnej spolupráci medzi združením samosprávnych krajov a Slovenskou komorou architektov. Obe strany našli zhodu na potrebe udržateľného rozvoja našich miest, obcí a krajov ako krajiny, ktorá je založená na rešpektovaní prírodného a kultúrneho dedičstva. „Prispeje to ku kvalitným stavbám, projektom, ktoré dokážu priniesť kvalitné výstupy a ich realizáciu,“ podotkol J. Viskupič.SOCIÁLNE ZARIADENIA SÚ PREPLNENÉ

Na spoločnom stretnutí rezonovala aj téma nedostatku miest a lôžok v zariadeniach pre dlhodobú starostlivosť. Ako povedala županka Žilinského kraja Erika Jurinová, aktuálna požiadavka, aby každý klient mal v zariadení k dispozícii 8 m2 pri ubytovaní, by sa mala zmeniť. Hlavne u aktívnych klientov to nie je nevyhnutné. „Izbu užívajú prakticky iba v noci a je to škoda, lebo tie priestory nedokážeme upraviť tak, aby sme dokázali vyhovieť viacerým,“ vysvetlila E. Jurinová. SK8 tak bude kompetentné ministerstvá žiadať upraviť túto podmienku na 7 m2.

Zástupcovia krajov sa rozhodli vytvoriť aj novú odbornú sekciu územného plánovania na úrovni samosprávnych krajov, ktorá bude koordinovať jednotný postup v tejto oblasti. Diskutovali aj o reforme verejnej správy. „Hovorili sme o tom, že český a poľský model, kde už majú za sebou reformu verejnej správy, by nám mohli byť dobrým príkladom,“ povedal predseda VÚC Prešovského kraja Milan Majerský.

foto: ĽMS/Edvin Fazekaš, PSK

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 22, 5. jún 2024)

Comentários


bottom of page