top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Musia riešiť zatekajúcu strechu

Vybudovanie zelenej strechy na Základnej škole na Levočskej ulici je nateraz stopnuté. Najprv sa musí opraviť zatekajúca strecha.

Pôvodný plán rátal s vytvorením vodozádržných opatrení vo forme dvoch zelených extenzívnych striech v areáli školy, a to na hlavnej budove, okrem časti nad telocvičňou a na budove školskej jedálne. Rozpočet bol schválený vo výške 286 799 eur. „Samotná realizácia by nás však pre navýšenie cien izolačných materiálov o sto percent, vo veľkej miere zaťažila,“ skonštatoval primátor Ľuboš Tomko. Mesto prvotne rátalo so spolufinancovaním sumou 44-tisíc eur, teraz by však samospráva musela do projektu vložiť pravdepodobne vyše 100-tisíc eur. Preto sa rozhodla od projektu upustiť a zvolila istejšiu cestu.


HAVARIJNÝ STAV II. STUPŇA

Problémom školy v centre mesta je strecha hlavnej budovy. „Máme havarijný stav, na ktorý sme dostali peniaze vo výške 131-tisíc. Problémom je to, že náklady sú pre nárast cien momentálne vo výške okolo 170-tisíc eur. Každopádne, rekonštrukcia sa urobiť musí, do školy zateká a už je jedno akým spôsobom sa to bude riešiť. Dúfam, že v jarných alebo letných mesiacoch sa začne,“ vyjadril sa riaditeľ školy Peter Höger.


Podľa slov primátora mesta by spolufinancovanie opravy strechy nemalo zhltnúť viac ako 40-tisíc eur. Po odstránení havarijného stavu by sa malo začať s prípravou na projekt zelenej strechy. Jej cieľom je zadržiavanie dažďovej vody v mieste, kde spadne, čo má pozitívny dopad nielen na ochladzovanie mikroklímy, ale najmä na ochranu pred povodňami na území mesta.


Foto: ms

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskyh novinách č. 47 - 48 (15. december 2021)Comments


bottom of page