top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Mesto otvorilo priestory dvojmiliónového zariadenia

Dlhoročné úsilie mesta Stará Ľubovňa po vlastnom sociálnom zariadení pre seniorov je zavŕšené. Zariadeniu, ktoré otvorila samospráva 4. decembra dali názov TRILLIUM, čo znamená trojlist trvalky s plným kvetom.

Zariadenie prebudovali s bývalej kotolne tunajšej nemocnice za vyše 2 milióny, z toho 1,5 milióna získala radnica z projektových výziev. Prešovský samosprávny kraj prispel budovou i pozemkom za symbolické 1 euro.

Zariadenie pre seniorov ponúkne pobytovú celoročnú službu pre 12 klientov, denné centrum pre 24 klientov a jedáleň pre 52 penzistov. Kuchyňa je tu dimenzovaná až na 300 jedál, a to aj na osobný odber do obedárov či rozvoz priamo k dverám dôchodcov.


NAŠLI VHODNÝCH ZAMESTNANCOV

V novej prevádzke si nájde pracovné miesto aj okolo 15-tky zamestnancov. Aj napriek tomu, že isté profesie sa na trhu práce zháňajú ťažko, podarilo sa obsadiť gro personálu, ktorý by mal naplno fungovať od 1. januára budúceho roku. „Aktuálne máme šesť opatrovateliek, jednu zdravotnú sestru, vedúcu jedálne a dvoch kuchárov,“ aktuálne informovala Gabriela Kravčáková (na fotografii v krúžku), vedúca nového zariadenia, ktoré ešte doplnia upratovačkou i sociálnou pracovníčkou. Ďalšie posilňovanie personálu bude závislé od rozvinutia rozvozu stravy.

Tým podstatným tu bude celodenná starostlivosť o odkázaných seniorov. Prichystané sú pre nich moderné izby s vybavením. „V každej bunke sa nachádzajú dve izby - spálne, plus kuchynka s obývačkou a hygienické zariadenie,“ priblížila vedúca zariadenia.

Ako dopovedala, zatiaľ majú štyri žiadostí, veria však, že sa podarí obsadiť všetkých 12 lôžok.


DOPLÁCAŤ BUDÚ AJ DETI

Podľa aktuálneho mestského nariadenia sa bude v novom zariadení platiť okolo 600 € mesačne. „Nie je to malý finančný obnos, ale takáto suma je porovnateľná aj s inými zariadeniami. Aj napriek tejto sume a príspevku ministerstva, bude musieť mesto zariadenie dofinancovať,“ doplnil primátor Ľuboš Tomko. Ako dodal, zariadenie je veľkorysé, poskytuje komfortné priestory, ale zároveň vytvára aj tlak na potomkov dôchodcov. „Samospráva sa tejto úlohy nezbavujeme, ale bude musieť aj rodina prísť s riešením, ako dofinancovať službu rodičom.“ Napokon aj zo zákona vyplýva, že ak klientovi zariadenia nepostačuje príjem, skúma sa majetok i pomery príbuzných, ktorí by mali doplácať vzniknutý rozdiel.


AJ SLUŽBY PRE KLUBY A ZDRUŽENIA

V novom zariadení TRILLUM nájdu svoje zázemie, a teda miesto na spoločenské stretávanie sa aj všetky kluby a združenia seniorov na území mesta.

„Je to všetko nové, pekné, tešíme sa,“ poznamenala Mária Struková za tunajší 45-ročný Klub dôchodcov, ktorý sa počas ostatných rokov sťahoval viackrát.

Nové zariadenie by sa teda malo naplno rozvinúť v budúcom roku. „Obrovskou pridanou hodnotou tohto zariadenia je, že to nie je opustený ostrov, sme súčasťou Ľubovnianskej nemocnice, s ktorou vedieme diskusiu o rozšírení záhradného priestoru. Chceme, aby tu seniori prežili kvalitný život,“ doplnil primátor mesta, ktoré sa musí vysporiadať s tým, že populácia starne. Kým v roku 2005 mala Stará Ľubovňa 1300 seniorov, v roku 2023 je to 2700, čo navyšuje nároky na starostlivosť o túto populáciu vo viacerých ohľadoch.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 45, 6. decembra 2023)

Comments


bottom of page