top of page
  • Peter Rindoš

VIDEO Postaviť chcú desiatky bytov. Mesto odpredalo pozemky za 850-tisíc eur

V Starej Ľubovni majú v najbližších rokoch postaviť 220 bytov. Mesto sa na tom dohodlo so súkromným investorom, ktorému odpredalo pozemok s rozlohou takmer dva a pol hektára. Zámer schválili poslanci.


Výstavba bytov pod patronátom mesta v ostatných rokoch v Starej Ľubovni stagnovala. Nové nájomné bývanie tu pribudlo ešte v roku 2015. Hlasy upozorňujúce na dopyt aktivizovali samosprávu, ktorej zámer vyústil do nedávneho rozhodnutia nechať postaviť byty súkromným investorom.


Časť odkúpi mesto za jedno euro

Víťazom súťaže na kúpu pozemkov s výmerou 24 308 metrov štvorcových sa stala staroľubovnianska spoločnosť RGB Slovakia. Tá zaplatí vyše 850-tisíc eur. Mestu sa zaviazala, že na pozemkoch postaví minimálne desať bytových domov. „Účelom je výstavba najmenej dvoch nájomných bytových domov a najmenej šesť na komerčné účely v lokalite Za vodou,“ priblížil počas ostatného rokovania poslancom Štefan Žid, vedúci správy majetku mesta na radnici. Ako dodal, po vybudovaní bytoviek bude investor zaviazaný odpredať mestu obslužné cesty, chodníky a plochy s verejnou zeleňou. „Za jedno euro, a to do šiestich mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia.“


Nájomné bytovky postavia na začiatku

Ako prvé sa podľa dohody postavia dva nájomné bytové domy. Mesto ich následne spolu s pozemkami o rozlohe vyše 5-tisíc metrov štvorcových odkúpi pre svojich nájomníkov. „Pôjde najmenej o dva bytové domy. Na tento účel budeme žiadať dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja a bývania. Oprávnenými nákladmi budú napríklad aj prístupová komunikácia a parkovisko, ktoré tak bude mestské. To všetko sa premietne do následnej ekonomickej bilancie,“ poznamenal primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko. Len vybudovanie zamýšľaných ciest a parkovísk by vyšli podľa primátora na sumu okolo 500-tisíc eur.

Zastavovacia štúdia bývania bola v lokalite Za vodou v minulosti plánovaná viackrát. Dokonca sa predpokladalo, že pôjde o väčšiu časť, aká existuje na rozsiahlejšom sídlisku Západ, a to s priblížením sa až k súčasnej farme. Súčasné vedenie mesta na zámer nadviazalo vykupovaním pozemkov.


Na jeden byt dve parkovacie miesta

Zámery pri výstavbe odprezentoval poslancom aj zástupca developera, ktorý predpokladá investíciu za 30 miliónov eur. Poznamenal, že s podobnými projektmi má skúsenosti. „Naša spoločnosť vznikla v roku 2007 a venujeme sa výstavbe bytov prevažne do osobného vlastníctva, ale máme aj projekty s nájomnými časťami. Doteraz sme postavili asi 650 bytov, prevažne v Pezinku, Bratislave, Prešove a Starej Ľubovni. V lokalite Za vodou plánujeme postaviť 220 bytov a 440 parkovacích miest. Počítame aj s občianskou vybavenosťou, malými obchodnými priestormi, ihriskami, zeleňou i napojením na juhovýchodný obchvat a na sídlisko Východ. Minimálne osem bytových domov plánujeme postaviť do ôsmich rokov. Je to adekvátny čas, aby bol projekt úspešný. Dva nájomné domy postavíme do dvoch rokov po vydaní stavebného povolenia,“ povedal konateľ Branislav Gurega, podľa ktorého po dokončení zámerov pribudne v lokalite tisíc obyvateľov.

Výsledky súťaže
Odpredaj pozemkov so zámerom výstavby bytov riešilo Mesto Stará Ľubovňa prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže. „Rozhodujúcim a jediným kritériom bola cena,“ poznamenal primátor Ľuboš Tomko.
Do súťaže, ktorá trvala počas októbra a novembra 2022 sa prihlásili celkovo štyria záujemcovia. Okrem jedného išlo o miestne firmy. Takzvaná vyvolávacia cena za jeden meter štvorcový bola 19 eur. Zvíťazila staroľubovnianska spoločnosť s ponukou 35 eur za meter štvorcový.

Ponuky 
850 780 eur - RGB Slovakia (Stará Ľubovňa)
704 932 eur - Slovdach (Stará Ľubovňa)
636 626,52 eur - Espik (Bratislava)
501 474,04 eur - Ing. Milan Štupák – IVS (Nová Ľubovňa)

Peter Rindoš, foto: ĽMS a archív mesta z projektového zámeru investora

Článok bol uverejnený v Ľubovnianských novinách č. 5 (8. február 2023)Comments


bottom of page