top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Zmenené názvy veľkonočných dní: Čo to znamená pre veriacich?

Blížiace sa veľkonočné sviatky priniesli aj informáciu o tom, že sa menia názvy dní Veľkého týždňa, na ktoré boli veriaci zvyknutí. Rozprúdili sa diskusie, viacerí si nevedia predstaviť, žeby zrazu mali nazývať, napríklad známu Kvetnú nedeľu Palmovou. A Veľký týždeň Svätým. O zmene sme sa rozprávali s kňazom rímskokatolíckej farnosti v Hniezdnom Petrom Olekšákom.

O nič zásadné nejde, uistil veriacich. „Koniec koncov tieto názvy sa nepoužívajú v liturgii, to je iba označenie dní Veľkého týždňa, a to spomíname v kazniach v úvode svätej omše, ale podotýkam, podstata je tá istá.“


Vernejší preklad z latinčiny

Žiadna zásadná zmena sa teda nedeje, stále je možné používať obidva názvy a ani sa neočakáva, aby zrazu veriaci začali v bežnej komunikácii či pri výchove detí používať nové názvy.

Faktom je, že liturgia alebo misál, ktorý sa používa pri slávení svätých omší a aktuálnu zmenu zaznamenal už na začiatku tohto roku, je preložený z latinčiny. Každá krajina si ho preložila do svojej reči. „Čiže je to pokus o to, aby sme používali stále dôslednejší preklad latinského textu,“ vysvetľuje P. Olekšák.

A ten, napríklad pri Veľkonočnej nedeli je doslovným prekladom Palmová nedeľa. „Je to len logické, keby sme tu mali palmy, tak ich používame,“ podotýka kňaz.

Stále je teda možnosť požívať oba názvy, v zátvorke aktuálnych prekladov sa okrem nových uvádzajú pôvodné. A stále je na tej-ktorej krajine, aké symboly, napríklad naše vŕbové kvety tzv. bahniatka, palmové listy či iné symboly použije pri slávení liturgií. A podobne je to aj pri iných dňoch.Ostáva nezmenené

„Udalosť Kristovej smrti a zmŕtvychvstania je rovnaká, Kristus je ten istý, aj Veľká noc bude presne taká istá, ako bola vlani a predvlani. Možno čosi bude iné, a to, že dva roky sme slávili liturgiu sami v chrámoch a tento rok budeme môcť byť, my, kňazi s veriacimi a veriaci budú môcť byť v kostoloch a po tých dvoch pandemických rokoch budeme sláviť Veľkú noc opäť s iným aspektom, a to je s aspektom pamäte utrpenia neďaleko nás, na Ukrajine, kde ľudia zomierajú pre Putinovu vojnu a my by sme mali aj v tomto pohľade hľadieť na Kristove utrpenie,“ dodáva kňaz.


ZMENA NÁZVOV
Veľký týždeň - Svätý týždeň
Kvetná nedeľa - Palmová nedeľa 
Zelený štvrtok - Štvrtok svätého týždňa
Veľký piatok - Piatok utrpenia Pána
Biela sobota - Svätá sobota
Veľkonočná nedeľa - Veľkonočná nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania
Veľkonočný pondelok – Pondelok vo Veľkonočnej oktáve

foto: ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 14 (13. apríl 2022)

Comments


bottom of page