top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Koľko eur nám vytiahne z peňaženiek zdražovanie energií?

Zdražovanie cien energií robí poriadne vrásky na čele mnohým. Obavy z ďalšieho avizovaného nárastu v budúcom roku spôsobujú, že sa mnohí predzásobujú drevom či uvažujú o viacerých zdrojoch kúrenia. Tí, ktorí sú hlavne v bytovkách odkázaní na vykurovanie plynom, sa najviac obávajú dramatického vývoja cien za plyn.


Cena plynu vzrástla 9-násobne!

Kým pred rokom sme informovali, že mestská spoločnosť SLOBYTERM, s.r.o., ktorá vyrába teplo pre 2018 bytov, prichádza s dobrou správou, a to úspore na teple, dnes je situácia úplne iná.

„Určite všetci zaznamenali dramatický a nekontrolovateľný vývoj ceny plynu na svetových burzách. Cena plynu na burze pre rok 2022 vzrástla z 15,72 €/MWh na historické maximum vo výške 140,67 €/MWh. Takmer deväťnásobne!“ pripomenul Milan Malast, riaditeľ správcovskej spoločnosti.

Dobrou správou v tejto ťažkej dobe môže byť informácia o tom, že spoločnosť SLOBYTERM uzatvorila zmluvu o dodávke plynu ešte 12. novembra 2021, a to na obdobie troch rokov a za cenu obchodníka vo výške 41,49 €/MWh. Pre porovnanie - dnešná cena zemného plynu pre rok 2023 je vo výške 119 €/MWh!O koľko viac zaplatíme za teplo?

Úradom pre reguláciu sieťových odvetví bola 3. decembra 2021 schválená maximálna cena tepla, a to výške: variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,075 €/kWh a fixná zložka maximálnej ceny tepla 144,5 €/kW. Variabilná zložka ceny tepla, ktorá zohľadňuje hlavne náklady na zemný plyn, vzrástla oproti schválenej cene tepla pre rok 2021 o 45,6 % a fixná zložka o 6,7 %.

Zvýšenie nákladov na dodávku tepla na ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu pre priemerný trojizbový byt predstavuje podľa riaditeľa spol. Slobyterm mesačne sumu od 20 do 27 € v závislosti od spotreby tepla a teplej vody.

„Pre rok 2022 sme boli nútení zvýšiť zálohové platby za dodávku tepla pre obyvateľov nášho mesta o 15 %. Z dôvodu zvýšenia ceny zemného plynu a teda aj ceny tepla, výšku preplatkov za rok 2022 už v takej čiastke ako za rok 2021 nepredpokladáme,“ dodal Milan Malast.

Iba pripomenieme, že preplatky za rok 2021, ktoré sa momentálne vyplácajú obyvateľom, predstavujú rekordnú čiastku takmer 481 tisíc eur. Viac o téme prinesieme nabudúce.

foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 24 (22. jún 2022)

Comentários


bottom of page