top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Knižnica odmeňovala chtivých detských čitateľov

Hoci pandémia neumožnila deťom plnohodnotné prežívanie Stonožkového čítania, na aké boli počas uplynulých rokov zvyknuté, žiaci čítať rozhodne neprestali.


Nie vždy sa dalo v knižnici besedovať, tvoriť na workshopoch či spoločne zdieľať radosť na inscenovaných čítaniach, nie vždy bolo umožnené dokonca kvôli pandémii čítať v školských kolektívoch, ale našlo sa mnoho takých detí, ktoré iniciatívne samé siahli po knihe a práve tie boli Ľubovnianskou knižnicou aj odmenené.

„Stonožkové čítanie spočíva v tom, že deti si požičiavajú knihy, čítajú ich počas celého školského roka a my im sledujeme počet vypožičaných kníh. Tohto roku sme brali do úvahy všetky ročníky od druhého do štvrtého ročníka ZŠ v meste Stará Ľubovňa a podľa nášho systému deti prečítali niečo vyše 3 800 kníh,“ ozrejmila Zuzana Lukačovská, koordinátorka podujatia.


Prečítalo sa vyše 3 800 kníh!

Cieľom tohto projektu je šírenie knižnej kultúry a prehlbovanie vzťahu detí ku knihám, knižnici a celkovo záujmu o čítanie a ten bol podľa konečných výsledkov očividne zjavný, čomu sa Ľubovnianska knižnica veľmi teší. Minulý rok sa podarilo žiakom prečítať 1 190 kníh, čo je oproti tohtoročným 3 800 viac o 2 610 kníh. Žiaci svoj voľný čas teda využívajú zmysluplne a napriek výdobytkom modernej techniky má kniha stále svoje vzácne miesto i v rukách tých najmenších.


Bodovala Levočská

Absolútnym víťazom sa stala ZŠ na Levočskej ulici, ktorej žiaci obsadili všetky tri víťazné miesta. Na prvom mieste sa umiestnila 2.A s prečítaným počtom kníh 261, čo je v priemere 18 kníh na dieťa, druhé miesto patrilo ich spolužiakom zo 4.A a tretiu priečku obsadili druháci 2.B triedy. „Bolo to pre nás prekvapivé, nečakané, ale veľmi príjemné prekvapenie,“ dodala koordinátorka podujatia, ktorá sa už teraz teší na organizáciu ďalšieho v poradí 13-teho ročníka Stonožkového čítania.

Víťazná trieda s učiteľkou, riaditeľkou knižnice a koordinátorkou projektu.


Najlepší čitatelia

Ani v tomto ročníku sa nezabudlo na odmeny pre jednotlivcov, a tak po sčítaní prečítaných kníh od 2. novembra 2021 do 4. júna tohto roku Zlatú stonožku, ako cenu pre jednotlivca, ktorý prečítal najviac kníh, získala žiačka 2.A ZŠ Levočská Olívia Žilová za 80 prečítaných kníh, hneď za ňou druhé miesto obsadila Sabina Daňová zo 4.A ZŠ Levočská za 61 prečítaných kníh a tretie víťazné miesto jednotlivcov patrilo Eme Krafčíkovej z 2.A triedy, opäť zo ZŠ na Levočskej ulici.

Jana Blašková, foto: autorka

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 26 (6. júl 2022)

Comments


bottom of page