top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Kapacita naplnená, mesto vyčlenilo 65-tisíc eur

Nové mestské Zariadenie sociálnych služieb Trillium v Starej Ľubovni je naplnené. Ku koncu februára malo 12 klientov, z toho 2 mužov.


Traja seniori sú s trvalým pobytom v meste Stará Ľubovňa a ostatní sú z okolitých obcí a miest. V zariadení s kapacitou 12 lôžok je spustené aj denné centrum pre 24 klientov a presťahovali sa tu aj tri kluby dôchodcov. V ďalších mesiacoch by sa malo naplno rozbehnúť stravovanie pre dôchodcov aj s rozvozom, a to s maximálnym počtom 300 jedál denne.


PRIPRAVUJÚ ROZVOZ STRAVY

Jedáleň sociálneho zariadenia zatiaľ zabezpečuje stravovanie pre 12 ubytovaných klientov 14 zamestnancov a od 1. marca aj pre ďalších stravníkov. „Začiatkom februára prebehlo prvotné stretnutie so stravníkmi mesta, ktorí doteraz využívajú služby Reštaurácie Kolkáreň, a ktorí by mali záujem o stravovanie v novovytvorenej jedálni,“ informovala vedúca sociálneho oddelenia mesta Mária Raššová. Záujem prejavilo 6 klientov. Následne prebehlo aj stretnutie s ďalšími záujemcami o stravovanie, ktorí sú v poradovníku a mali by záujem o stolovanie priamo v jedálni. Celkovo sa na stravovanie v jedálni prihlásilo 21 záujemcov, ktorí už môžu využívať túto sociálnu službu. Ostatní oslovení sa rozhodli počkať, nakoľko uprednostňujú dovoz do domácnosti z rozličných dôvodov.

„Mesto pripravuje potrebné veci aj k zabezpečeniu rozvozu a vakuovému baleniu obedov, aby sa táto služba, vrátane rozvozu, rozšírila čo najskôr,“ pripomenula M. Raššová. Ako dodala, samospráva má zmluvu s doterajším poskytovateľom stravy pre dôchodcov uzavretú do konca júna, verí však, že sa jej podarí skôr prejsť na mestské zabezpečenie obedov dôchodcom. Vyžaduje si to nákup auta i nových zamestnancov.


PRIBÚDAJÚ ZARIADENIA PRE SENIOROV

Zariadenie Trillium prebudovali z bývalej kotolne nemocnice za vyše 2 milióny eur, z toho milión a pol získalo mesto z projektových výziev. Okrem pobytovej formy, kde budú seniori platiť približne 630 € mesačne, by malo zastrešovať aj kultúrno-spoločenský život miestnych seniorov. Sociálne služby boli zaregistrované 28. augusta, mesto má podpísanú zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby v zariadení pre seniorov v celkovej ročnej sume 65 520 €.

V súčasnosti spustilo prevádzku aj súkromné sociálne zariadenie pre dôchodcov – špecializované zariadenie Senior dom a vo výstavbe je ďalšie.


PRÍSPEVOK NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM

Samospráva musí zo zákona prispievať aj neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na svojich obyvateľov. V roku 2023 o finančný príspevok na prevádzku požiadali štyria neverejní poskytovatelia – Senior vital Sabinov, Senior residence Vyšné Ružbachy, Resocia Remetské Hámre a denný stacionár v Údole, ktorý prevádzkuje Charita. Mesto v roku 2023 neverejnému poskytovateľovi v Sabinove uhradilo finančný príspevok za dvoch klientov v sume 1400 €, zariadeniu vo Vyšných Ružbachoch pre piatich 4600 €, spoločnosti Resocia 2700 € pre troch klientov a dennému stacionáru v Údole 250,25 €.

Mestská dotácia na stravu dôchodcom
Dodávateľom stravy pre staroľubovnianskych dôchodcov je od roku 2019 Reštaurácia Kolkáreň. Cena obeda sa počas roka 2023 menila. V januári bola za jeden obed 4,24 €. V období od februára do júna 2023 sa zvýšila na 4,53 € a od júla minulého roka na 5,49 € za jeden obed. Príspevok na stravu je priznaný všetkým bez rozdielu príjmu, v sume 1,30 € na jeden obed, a to aktuálne s výslednou cenou pre klienta 4,19 € za jeden obed vrátane dovozu obeda k dverám klienta v jednorazovom plastovom obale. K 31. decembru 2023 poberalo obedy prostredníctvom mesta 147 stravníkov, v poradovníku na stravu bolo 116 žiadateľov. Mesto má zmluvu s uvedeným dodávateľom do 30. júna 2024.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 9, 6. marca 2024)

Comments


bottom of page