top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Elektronické sčítanie je bezpečnejšie

Elektronické sčítanie obyvateľov stále pokračuje. Do konca sčítania ostáva už len pár dní.


V Starej Ľubovni sa doteraz sčítalo viac ako 70 percent obyvateľstva. Najaktívnejší boli na uliciach Štúrovej, Zimnej, Vsetínskej, Lipovej, Jarmočnej, Mýtnej, Zamoyského a Janka Kráľa. „Najmenej sčítaných evidujeme v Podsadku. Sídliskové ulice ako Za vodou, Letná, Mierová, Okružná, Tatranská a Komenského sú sčítané len čiastočne,“ povedala Katarína Železníková vedúca oddelenia vnútornej správy a služieb obyvateľstvu.


Sčítací formulár nájdete na webovej stránke scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj pomocou aplikácie SODB 2021. Vyplniť krátky dotazník zvládnete v priebehu niekoľkých minút. „V prípade, že si občania nevedia poradiť, informácie im poskytneme na mestskom úrade v čase úradných hodín od ôsmej hodiny ráno. E-mailový a telefonický kontakt je zverejnený na webovej stránke mesta,“ informovala K. Železníková.


OCHRANA ÚDAJOV JE PRIORITOU

Odcudzenie informácií môže byť jednou z obáv pri elektronickom sčítaní obyvateľstva. Pred rokmi sa údaje zberali ručne a potom sa ešte prepisovali. Osobné údaje občanov tak prišli do kontaktu s väčším množstvom ľudí ako v súčasnosti.


Všetko prebieha pod dozorom Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vyplnený formulár sa odosiela priamo na server štatistického úradu. Elektronická forma sčítania je preto výrazne bezpečnejšia, ako keď nám v minulosti vstupovali do obydlia sčítací komisári a prichádzali do styku s naším súkromím a údajmi.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 10 (17. marec 2021)

Comments


bottom of page