top of page
  • Alena Dudláková

VIDEO Dôchodcovia si spoločný priestor podelia

Dôchodcovia z Jednoty v Starej Ľubovni požiadali samosprávu o symbolické poplatky. Týkajú sa nájmu mestských priestorov, v ktorých fungujú. Vo veci podali žiadosť samospráve.


Dôchodcom z Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov (OO JD) v Starej Ľubovni roky chýbala kancelária, kde by mohli archivovať svoje dokumenty a prijímať dôležité návštevy. K dispozícii pred dvoma rokmi dostali miestnosť v tzv. Bielom dome na Námestí generála Štefánika. Keďže robia činnosti v prospech dôchodcov mesta, rozhodli sa požiadať o symbolické poplatky.


ZA JEDNO EURO

Žiadosť dôchodcovskej organizácie bola predložená na nedávnom rokovaní poslancov v Starej Ľubovni. V pléne sa tak rozhodovalo, či bude miestnosť daná k užívaniu za jedno euro nájomného za rok a jedno euro za služby. Išlo by o zníženie sadzby v rámci osobitného zreteľa.


OBAVY Z PODOBNÝCH POŽIADAVIEK

Najpočetnejšia členská organizácia OO JD v meste združuje 400 členov. Nie je podnikateľským subjektom ani financovaná štátom. Ide o registrované občianske združenie. Funguje výlučne z členských príspevkov. Jej členovia sa zapájajú do oblasti kultúry, spoločenskej oblasti, športovej a reprezentačnej, a to bez nároku na zisk. Podľa poslanca Michala Filička, ide o významnú organizáciu, ktorá robí aktivity v prospech mesta, no našli sa aj poslanci, ktorí neskrývali obavy. „Aby sme teraz neboli zaplavení podobnými zvýhodňujúcimi žiadosťami od rôznych organizácií v meste,“ podotkol poslanec Filip Lampart. Ako vysvitlo v diskusii, iné priestory neposkytujú dostatočnú kapacitu na stretávanie sa seniorských organizácií. Miestnosť, ktorú má okresná organizácia dôchodcov k dispozícii, nevyužíva každý deň. Preto sa o ňu podelia s Oblastnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB).

KOMERČNÝ PRENÁJOM BY STÁL 1740 EUR

V prípade, ak by sa poslanci rozhodli danú kanceláriu prenajať komerčne, ročný nájom by bol 1740 eur. Viacero poslancov dávalo počas zastupiteľstva pre organizácie do pozornosti nedávno otvorené Zariadenie sociálnych služieb Trillium. „Žijeme v dobe otvorených kancelárií... V Trilliu by sa mohol vytvoriť taký priestor alebo na mestskom úrade. Mohli by sa tu stretnúť, porozprávať, prijať návštevy,“ načrtol riešenie poslanec mesta Pavol Mišenko. Zachovať priestory v budove na Nám. gen. Štefánika navrhovala poslankyňa Klaudia Satkeová: „Je to kancelária, v ktorej sa stretávajú aj členovia celého okresného, respektíve obvodného združenia, slúži ako styčná pre celý okres.“


KOMPROMISNÉ RIEŠENIE

Jednota dôchodcov má svoju organizačnú štruktúru, od základných organizácií v obciach, mestách, krajoch, až po celoslovenskú organizáciu - Jednota dôchodcov Slovenska ako ústredný orgán. Podľa členov Jednoty dôchodcov majú v iných častiach našej krajiny dôchodcovia oveľa lepšie podmienky ako v Starej Ľubovni. No podmienky na stretávanie sa a prijímanie dôležitých návštev nemajú ani iné dôchodcovské organizácie. Preto dal poslanec Rastislav Stašák po dlhšej diskusii pozmeňujúci návrh, aby miestnosť ostala v správe mesta s možnosťou využitia pre všetky dôchodcovské organizácie z celého okresu.

Mestskí poslanci napokon návrhu vyhoveli, s tým, že sa v kancelárii vytvorí zdieľaný priestor pre rôzne seniorské organizácie v meste, a to podľa ich dohody.


(Poz.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 21, 29. máj 2024).

Comments


bottom of page