top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Dôchodcovia pátrajú po rodných listoch detí, matriky sú zahltené

Spustenie novinky – rodičovského dôchodku do praxe, prinieslo viacero problémov i nečakaných prekvapení. Veľký nápor v týchto dňoch zažívajú okrem pobočiek Sociálnej poisťovne (SP) aj matriky. Aj staroľubovniansky Matričný úrad kvôli tomu pristúpil k zmene úradných hodín, aby zvládol vybaviť okrem bežnej agendy nové požiadavky obyvateľov nielen mesta, ale i okresu.


Situáciu spôsobil nesúlad v rozhodnutiach od SP o uznaní rodičovského dôchodku, kde mnohí dôchodcovia nemajú zahrnuté deti, od ktorých by mali poberať príspevok. SP avizovala príčinu, ktorá tkvie v nesúlade s Registrom fyzických osôb (RFO), hlavne starší však nie sú zorientovaní v tom, čo majú teraz robiť.


Rodičia hľadajú „stratené“ deti

„Prichádzajú k nám rodičia - dôchodcovia alebo deti týchto rodičov. Rodičia, ktorí v rozhodnutí nemali zahrnuté všetky svoje deti, prichádzajú na matriku vybaviť si rodné listy týchto detí. Zväčša ide o ročníky 1960, 1970 a 1980,“ informovali nás tunajšie matrikárky. Matričný úrad v takom prípade preverí túto skutočnosť. Ak sú jednotlivé zápisy narodení v CISMA (Centrálny informačný systém matrík) vytvorené, tieto skontroluje, podľa potreby doplní tak, aby sa údaje prepojili aj do systému RFO. Ak zápisy nie sú vytvorené, potom matričný úrad musí jednotlivé zápisy vytvoriť, skontrolovať prepojenosť vzťahových údajov (rodič - dieťa) a následne vyhotoviť požadovaný matričný doklad.


Treba osobne chodiť na matriku?

„Nechápem, ako je to možné, že zo štyroch detí, ktoré pracujú na Slovensku už dlhé roky, mi uznali iba jedno. To teraz mám hľadať ich rodné listy a nosiť po úradoch?“ dostali sme podnet od dôchodkyne. S podobnými reakciami sa stretávajú aj na tunajšej matrike. „Vysvetľujeme im, prečo rodičia nemajú deti správne priradené. Nie vždy je to zo strany klientov pochopené. Niektorí to berú s úsmevom, iných to zaskočí,“ informovali nás z tunajšej matriky.

S požiadavkami o opravu vzniknutých nezrovnalostí v systémoch sa na matriku obrátila aj Sociálna poisťovňa formou elementárnych avíz. „Matričný úrad eviduje veľké množstvo týchto avíz, ktorých vybavenie je časovo náročné. Ak matrika údaje v zápisoch opraví, stačí, že tieto aktualizované dáta prejdú do potrebných systémov, preto klienti nemusia chodiť na matriku pre matričné doklady. Niektorí však chcú mať istotu, teda matričný doklad v ruke a aj napriek tomu navštívia matričný úrad,“ informoval Aleš Solár, prednosta MsÚ v Starej Ľubovni. Vyzerá to teda tak, že takýto stav môže pretrvávať ešte niekoľko mesiacov do vybavenia všetkých avíz.


Nesúlad zavinil aj rodinné rozpory

Aktuálna prax matrík ukázala, okrem zmätenosti starších dôchodcov, že vznikli aj rôzne rodinné spory. Niektorí si myslia, že tzv. neuznané deti im samé odmietli rodičovský dôchodok (odoprieť príspevok rodičovi bolo možné do 28. februára t.r.). A kuriózne je aj to, že tam, kde sa v rozhodnutí objavili aj cudzie deti, sa vytvorila domnienka, že ide o nejaké utajené nemanželské dieťa z minulosti. „V takomto prípade odporúčame obrátiť sa na pobočku SP a čestne vyhlásiť, že dieťa uvedené v rozhodnutí nie je vaším dieťaťom,“ odporúča v takomto prípade SP, ktorá to následne preverí. Dobrotu nespôsobilo ani uvádzanie vymeriavacieho základu potomkov, nie všetci si želajú, aby rodičia mali tieto informácie a pýtajú sa, či nebol porušený zákon o ochrane osobných údajov. SP tu argumentuje tým, že je to v súlade so zákonom o sociálnom poistení. „Ide o údaj, ktorý je nevyhnutný na posúdenie nároku na rodičovský dôchodok alebo nároku na jeho výplatu, ktorý môže Sociálna poisťovňa poskytnúť bez súhlasu dotknutých fyzických osôb účastníkom konania o nároku na rodičovský dôchodok.“


Dôchodcovia o svoje peniaze neprídu

Dá sa teda vyhnúť zbytočnému behaniu po úradoch a zahlcovaniu matrikárok zbytočnými požiadavkami? SP klientom odporúča návštevu príslušnej pobočky. „Nezabudnite si so sebou vziať rodný list dieťaťa/detí, ktorých sa nezrovnalosť v registri fyzických osôb týka. Ak nemáte rodný list dieťaťa, napríklad z dôvodu, že sa presťahovalo a rodný list má so sebou vo svojom novom bydlisku v inom meste, môže Sociálnu poisťovňu s rodným listom vo svojom meste navštíviť priamo dieťa,“ povedal Martin Kontúr, hovorca ústredia SP.

V príslušnej pobočke SP tieto údaje zaznamenajú do svojich systémov, znovu posúdia nárok na rodičovský dôchodok a jeho sumu (bez potreby opätovnej návštevy pobočky). „Ak navštívite pobočku Sociálnej poisťovne kvôli nepresnostiam v Registri fyzických osôb, nie je následne potrebné navštíviť matriku. Všetko vybavíte v Sociálnej poisťovni, my tieto informácie posunieme ďalej do registra fyzických osôb tak, aby sa táto chyba opravila aj tam,“ uisťuje hovorca.

Dôchodcovia sa tiež nemusia obávať, že o peniaze prídu, budú im dodatočne vyplatené. SP má na vybavenie nezrovnalosti lehotu 60 dní, v zložitejších prípadoch 120.

Od budúceho roku mesačne
Maximálna suma rodičovského dôchodku v roku 2023 pre jedného rodiča za jedno dieťa je 21,80 eur mesačne. Úhrnná splátka rodičovského dôchodku pri maximálnej sume rodičovského dôchodku za rok 2023 je v tomto prípade 261,60 eur. Sociálna poisťovňa v roku 2023 vyplatí rodičovský dôchodok v jednej úhrnnej splátke, od roku 2024 ho bude vyplácať mesačne v rovnakom termíne ako dôchodok
 
Rozhodnutia do 30. septembra
Zákonná lehota na posúdenie nároku na rodičovský dôchodok v roku 2023 je do 30. septembra 2023. Nárok na rodičovský dôchodok nevznikol 240 tisíc poberateľom, najčastejšie z dôvodu, že dieťa v roku 2021 nebolo poistené na dôchodkové poistenie, resp.  ktorým nárok na dávku rodičovi odoprelo.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 23, 14. júna 2023)Comentarios


bottom of page