top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Burza informácií: Čo môžu žiaci študovať?

Updated: Mar 9, 2023

Voľných pracovných miest v okrese je každý mesiac okolo tristo. Technické a zdravotnícke odbory by potrebovali viac obsadiť nielen na trhu práce, ale už priamo v školách. Zamestnanci ústredia práce preto zorganizovali burzu informácií.

„Cieľom podujatia je odovzdať žiakom končiacich škôl informácie o študijných odboroch, aby sa vedeli rozhodnúť pri voľbe svojho budúceho povolania,“ spresnila riaditeľka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni Anna Lazorčáková.

Pozvanie na akciu prijalo 10 stredných škôl prevažne z okresu, no prišli aj zo Svitu, Popradu a Levoče. Školy odprezentovali svoj študijný program a snažili sa deviatakov z 12-tich základných škôl nasmerovať. „Máme aj nedostatkové profesie. Nevieme požiadavkám zamestnávateľov vyhovieť, ak, tak iba čiastočne. Dnes sme tu pozvali práve takéto školy, ktoré by vedeli napraviť tento stav,“ doplnila šéfka tunajšieho úradu práce.

Alena Dudláková, foto: ĽMS

Viac sa dozviete vo VIDEU


Zo štatistík úradu práce
V okrese Stará Ľubovňa si aktuálne prácu hľadá viac ako 1900 ľudí. Najväčší problém zamestnať sa majú mladí ľudia do 29 rokov. Problém nájsť si prácu majú aj starší ľudia nad 50 rokov i dlhodobo nezamestnaní. Väčšiu skupinu nezamestnaných tvoria ženy. Miera nezamestnanosti je okolo 7 percent. Pomaly sa však dostávame na čísla spred covidu. Počas neho sa totiž nezamestnanosť v okrese približovala k 9,5 percentám. Voľných pracovných miest je viac ako 260. Aj obce sa snažia zlepšiť stav na trhu práce. Cez sociálne podniky, ktoré zriaďujú, vznikajú nové pracovné miesta. Najviac uchádzačov o prácu je v samotnom meste Stará Ľubovňa, nasleduje obec Lomnička a za ňou obec Jakubany. V rámci Slovenska je okres Stará Ľubovňa na 27. mieste v rámci nezamestnanosti. Najhoršie v Prešovskom kraji je na tom Kežmarok s viac ako 16,5 percentnou nezamestnanosťou.


Comments


bottom of page