top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Ako ušetriť? V bytoch je to s vykurovaním zložitejšie

Zima sa blíži a ľudia riešia, ako ušetriť na vykurovaní. V domoch mnohí spájajú rôzne formy vykurovania, aj prostredníctvom kozubov či kachľových pecí. V bytovkách je to zložitejšie.

Individuálne zdroje tepla v bytových domoch už nie sú momentálne také výhodné ako v čase, keď vznikali, teda hlavne v rokoch 1998 – 2006.


NÁVRAT NA CENTRÁLNY ZDROJ

Vtedy bola cena plynu pre individuálne zdroje dvakrát nižšia ako pre byty vykurované z centrálnych zdrojov,“ priblížil Milan Malast, riaditeľ mestskej spoločnosti Slobyterm, ktorá má v správe 1689 bytov. Ako dodal, platí aj nová vyhláška, ktorá určuje pravidlá rozpočítavania nákladov a podľa ktorej sa základná zložka rozpočítava aj medzi byty, ktoré sú odpojené od vykurovacej sústavy. „Mnohé z individuálnych zdrojov tepla sú po dobe životnosti, ich majiteľov čaká výmena kotlov a podľa nových predpisov to môže byť len kondenzačný kotol, pre ktorý platia iné technické pravidlá pre zriaďovanie komínového telesa v bytovom dome. Uvedená technická zmena si vyžaduje nemalé investičné náklady,“ dodal riaditeľ mestskej spoločnosti, ktorá v ostatnom čase pripojila späť k centrálnym zdrojom tri bytové jednotky a vie vyhovieť aj ďalším záujemcom o pripojenie na centrálne rozvody tepla.

Aby ale všetci mali tepelnú pohodu, je nutné, aby si zvlášť na vrchných poschodiach odvzdušnili radiátory. „Samozrejme, iba v prípade, pokiaľ nie sú nainštalované samoodvzdušňovacie ventily,“ dodáva Milan Malast.


CENY TEPLA NA BUDÚCI ROK

Spoločnosť Slobyterm uzatvorila zmluvu o dodávke plynu ešte 12. novembra 2021, a to na obdobie troch rokov a za cenu obchodníka vo výške 41,49 €/MWh. Takže pre rok 2024 ešte má zabezpečený zemný plyn za uvedenú cenu. „Pre rok 2024 plánujeme pokles variabilnej zložky ceny o 2,3 % a nárast fixnej zložky o 11,4 %. Výsledná cena maximálnej tepelnej energie vzrastie zo 115 €/MWh na 116,3 €/MWh, teda o 1,1%. Uvedená cena je maximálna a po skončení účtovného obdobia ju musíme zúčtovať na skutočné ekonomicky oprávnene náklady v zmysle platných predpisov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,“ vysvetlil riaditeľ spol. Slobyterm.

foto: M.M, ĽMS

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 42, 15. novembra 2023)

Vykurovacia sezóna sa posunula 
- spoločnosť SLOBYTERM začala 6. októbra s vykurovaním bytov a nebytových priestorov. Je to najneskôr za posledných 30 rokov. V roku 2022 vykurovacia sezóna začala 19. septembra a rok predtým (2021) dokonca 30. augusta.
- vykurovacie obdobie sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
- vykurovať sa začína, ak vo vykurovacom období klesne priemerná denná teplota vonkajšieho vzduchu dva po sebe nasledujúce dni pod 13 °C a podľa predpovede počasia sa neočakáva zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúci deň nad 13 °C.


Comments


bottom of page