top of page
  • Peter Rindoš

VIDEO Športovcom odsúhlasili poslanci dotácie v celkovej výške cez 115-tisíc eur

Pri rozdeľovaní dotácií pre subjekty v Starej Ľubovni rezonovala najviac oblasť športu. Celkovo desiatim klubom poslanci schválili sumu 91-tisíc eur. Mimo zoznamu žiadateľov sa ušlo aj futbalistom, a to vo výške necelých 25-tisíc eur.

Ak si chcú športové kluby ukrojiť z finančnej pomoci mesta, musia splniť najmä dve podmienky. Zaslať žiadosť do konca predchádzajúceho kalendárneho roka a vyplniť dotazník.

ŠPORTOVCOM PRIBUDLI DETI

Obsahom dotazníka je viacero kritérií. Ich účinnosť vstúpila do praxe pred dvoma rokmi, schválila ich športová komisia pri mestskom zastupiteľstve. Ide napríklad o počty členov v jednotlivých kluboch, preukazovanie nákladov na činnosť a podobne. „Vytvoriť kritériá bola požiadavka mesta. Nastavené sú tak, aby kluby prioritne vytvárali najprv mládežnícke, až potom seniorské základne. Dnes vidíme, že klubom sa to darí, lebo dokážu pritiahnuť viac detí. Napríklad členská základňa pri najmenších sa v hokejovom klube Ľubovnianski rytieri zvýšila zo 46 na 80 členov. Navýšil sa napríklad aj počet malých florbalistov či futbalistov, ktorých je okolo dvesto. Buďme radi, pretože v iných mestách hlásili počas covidu extrémny odliv detí od športu, u nás taký nebol,“ poznamenal poslanec Patrik Boďo, predseda komisie pre šport.


O nevyhnutnej potrebe dotovať šport, kde majú hrať prím mládežníci, hovorila aj poslankyňa Soňa Gaborčáková. Tá pripomenula, že v období covidu je duševné zdravie detí na dne. „Treba viac investovať do športovej činnosti, lebo deti začnú mať poruchy správania, ktoré budú nezvratné.“


FUTBALISTI UKRÁTENÍ NEBUDÚ

Špecifická situácia nastala tento rok pri futbalistoch. Ich klub síce žiadosť pred posledným dňom roka 2021 pripravil, nezaslal ju však správne, podľa určenej metodiky. V januári sa to snažil napraviť podaním žiadosti o mimoriadnu dotáciu. „Mimoriadnu dotáciu navrhujeme vo výške 24 750 eur s tým, že ostatným športovým klubom sa finančné prostriedky krátiť nebudú,“ uviedlo v reakcii vedenie radnice, podľa ktorej išlo o kompromisné a priateľské riešenie.

K navrhovaným dotáciám, vrátane mimoriadnej, poslanci vážnejšie výhrady na zasadnutí nemali. „Futbal by sme z tohto pohľadu zanedbať nemali, aj keď urobili chybu. Ide o historicky najdlhšie pôsobiaci klub v meste,“ poznamenal P. Boďo.


DOČKAJÚ SA KLUBY VIAC PEŇAZÍ?

Zo zoznamu klubov uchádzajúcich sa o finančnú podporu nedostali peniaze dva z nich. Podľa šéfa športovej komisie P. Boďa, žiadosť zaslali, nevyplnili však potrebný dotazník. Išlo o šachistov a vidiecku asociáciu.


Zo zoznamu subjektov, ktorí podmienky splnili, získajú najviac volejbalisti, a to vyše 19-tisíc eur. Nasledujú basketbalistky, hokejisti a florbalisti, ktorých A-mužstvo v rámci kolektívnych športov hráva ako jediné celoslovenskú súťaž. Menej ako v predchádzajúce obdobie dostali ako jediní stolní tenisti. „Treba povedať, že celková dotácia je v ostatných rokoch rovnaká, no pribudli ďalšie športy – hokej a florbal. Znamená to, že sa rozdeľuje z rovnakého koláča pre viacerých, čím sú kluby ukrátené. Je to dôvod, aby sme v budúcnosti premýšľali o navýšení dotácie pre šport,“ odkázal ostatným kolegom P. Boďo.Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 7 (23. február 2022)

Comments


bottom of page