top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Školský rok bol nielen o učení a sedení v laviciach

Vytúžené letné prázdniny si už užívajú aj žiaci Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni. Bodku za zvláštnym pandemickým rokom dal jeho slávnostný záver spojený so sv. liturgiou a klasické odovzdávanie vysvedčení

„Veľa sme sa naučili, čas dištančného vzdelávania sme zvládli ešte lepšie a vo väčšej pohode, ale nebolo to len o učení. Zažili sme aj množstvo zábavy, radosti, pohybu a rôznych projektových aktivít,“ pripomenul Ján Rusiňák, riaditeľ ŠZŠ sv. Anny (na fotografii vpravo).

Počas školského roka na Štúrovej ulici teda nielen drilujú učivo a sedia v laviciach. Doprajú im tu aj množstvo iných aktivít. „Snažíme sa so žiakmi realizovať aktivity, ktoré vyplývajú aj z koordinačných plánov, sú zamerané na pohyb, environmentálnu výchovu, rodičovskú, náboženskú výchovu, ale i prevenciu proti drogám... Cieľom je zvýšiť úroveň vedomostí našich žiakov, ich schopnosti, ale i sociálne zručnosti,“ pripomenula Dária Kosturková, špeciálna pedagogička.

Aj keď tento školský rok obral žiakov o mnohé aktivity a viaceré sa konali v oklieštenej forme podľa aktuálnych epidemiologických pokynov, bežne tu v priebehu roka absolvujú aj niekoľko výletov, a to nielen v rámci mesta. Chcú ukázať rodičom a okoliu, že aj žiaci so zdravotným znevýhodnením si dokážu plnohodnotne užívať voľnočasové aktivity. Navyše v rámci projektového vyučovania sa snažia na rôzne tematické dni ako Deň Zeme, Deň vody, Deň pohybu k zdraviu či iné, vymýšľať rôzne aktivity, kedy môžu žiaci sami i v skupinách získavať poznatky iným, zaujímavejším spôsobom. Nechýba aj spoločný deň s rodičmi, plný aktivít a zábavy.

Nateraz ale akékoľvek formy vyučovania ostávajú za bránami školy a všetkých žiakov čaká 63 voľných dní. Do tried sa vrátia 2. septembra.


foto: archív ŠZŠ, ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 26, 27 (7. júl 2021)

Comments


bottom of page