top of page
  • Peter Rindoš

VIDEO Škola v Podsadku má riaditeľku

Novou riaditeľkou Základnej školy v Podsadku sa stala Viera Kičurová. Vo výberovom konaní uspela pred Slavomírou Gribovou pomerom hlasov 5:4.O pozíciu sa viac kandidátiek neuchádzalo, prihlášky boli uzavreté v polovici decembra a následné výberové kolo s hlasovaním prebehlo ešte koncom decembra.

Bez riadne zvoleného riaditeľa bola škola vyše rok a pol, boli za tým viaceré dôvody. Doterajším vedením bola poverená práve neúspešná uchádzačka S. Gribová.

Novovymenovaná riaditeľka V. Kičurová prevzala funkciu od začiatku januára. Téme sa budeme venovať viac v budúcom vydaní.


rin


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 2 (20. januára 2020)


Comments


bottom of page