top of page
  • Writer's pictureMgr. Peter Šlosár

Vedenie mesta si sadlo za jeden stôl s úspešnými študentmi

Updated: Jul 3, 2020


Ranajky3

17. november si na Slovensku a v Čechách nepripomíname iba ako Deň boja za slobodu a demokraciu, ale aj ako Medzinárodný deň študentstva.  Vznik tohto sviatku sa viaže k udalostiam, ktoré sa odohrali v roku 1939. Aj v tomto prípade, podobne ako u nás pri tzv. Nežnej revolúcii, zohrali najväčšiu rolu študenti.


Pri príležitosti tohto dňa sa v zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni konalo už po 7-krát spoločenské podujatie pod názvom Raňajky s primátorom, na ktorom sa stretli predstavitelia mesta s trinástkou vybraných študentov z miestnych stredných škôl. ,,Všetkých prítomných študentov nominovali riaditeľstvá jednotlivých škôl a Centrum voľného času,“ spresnila spôsob výberu žiakov vedúca oddelenia kultúry MsÚ v Starej Ľubovni, Eva Kollárová. Ako dodala, pri výbere sa prihliadalo nielen na prospech, ale aj na reprezentáciu školy a mesta v rôznych športových, kultúrnych, vedomostných a iných súťažiach.

Primátor Ľuboš Tomko si pri tejto príležitosti zaspomínal aj na svoje študentské časy, pričom ocenil, že aj mladí ľudia z mesta sa v súčasnosti zaujímajú o témy, ktoré v spoločnosti aktuálne rezonujú. Diskutovalo sa nielen o neexistujúcom zimnom štadióne či zlom stave mestskej plavárne, ale študentov zaujímali aj plány radnice v oblasti rozvoja športu a mestského futbalu.


Ranajky1

Ocenení študenti si s primátorom MsÚ podebatovali pri chutných raňajkách.


Aktivity žiakov, za ktoré boli v tento deň ocenení, sú hlavne z oblastí, ktorým sa chcú venovať aj v budúcnosti. ,,Nechcem sedieť niekde v kancelárii za počítačom a riadiť sa príkazmi niekoho iného. Chcela by som sa venovať niečomu, čo bude tvorivé, zaujímavé, nevšedné,“ prezradila Klaudia Rybovičová, ktorá má pred sebou posledný ročník na Cirkevnom gymnáziu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Z rovnakej školy je aj Adam Sikorják, ktorý by sa chcel venovať najmä chémii. ,,Moja prihláška na vysokú školu bude smerovať pravdepodobne do Prahy. Chcem sa venovať štúdiu organickej chémie, v ktorej vidím obrovský potenciál.“ Študenti si v závere stretnutia prevzali diplom s poďakovaním za reprezentáciu a šírenie dobrého mena Starej Ľubovne.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 42 (21. november 2017)


Comentarios


bottom of page