top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO V zámeroch nepoľavujú. Jedinečná škola otvorila dvere pre hostí

Updated: Jun 9, 2023

Špeciálna základná škola (ŠZŠ) sv. Anny v Starej Ľubovni je jedinečná svojho druhu. Ako jediná v okrese vzdeláva deti s poruchami autistického spektra. Prednedávnom otvorila dvere všetkým, ktorí chceli nahliadnuť do jej prostredia.


V škole myslia na budúcnosť a tak sa usilujú o postavenie samostatnej budovy, kde by mali jej žiaci s rôznymi výchovno-vzdelávacími potrebami, svoje zázemie. Na Deň otvorených dverí si teda pozvali základné školy okresu, primátorov a starostov i zariadenia podobného charakteru, ale hlavne rodičov, ktorých deti potrebujú špeciálnu výchovno-vzdelávaciu pomoc. "Vnímame to ako potrebu, hovoriť o tom, že medzi nami sú deti, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie,“ zdôraznil to podstatné riaditeľ ŠZŠ sv. Anny Ján Rusiňák.


Neoceniteľné pre rodičov

„Vidím to veľmi prakticky, pretože vidieť - je lepšie ako stokrát počuť, takže určite je to zážitok pre nás a ani som, popravde, nevedela, kde sa táto škola nachádza. Som milo prekvapená, majú tu veľmi pekné priestory,“ nechala sa počuť mama malého Kristiána, ktorý sa hneď zapájal do aktivít, Adriána Bukovičová z Mníšku nad Popradom. A práve pre rodičov, ktorí vedia, že ich dieťa potrebuje špeciálnu pomoc odborníkov, bol určený tento deň, tiež pre tých, ktorí sa môžu inšpirovať. „Pracujeme s rómskymi deťmi, takže táto skúsenosť, ktorú nám poskytla táto škola, je veľmi inšpiratívna, lebo pracujú s inými deťmi, ale používajú iné prostriedky, ktoré môžeme aj my využiť v našej škole,“ povedala Andrea Fečková, pedagogička Spojenej školy Chminianske Jakubovany. Rovnako dôležité je, aby rodičia vedeli, aké majú možnosti aj v rámci sociálnej podpory, pozvaní boli preto zástupcovia inštitúcií a odborov, ktoré sa im venujú.

Aj keď zriadenie má svoj režim a je nerado vyrušované, tentoraz to prospelo aj zverencom školy. „Ľudia boli zvedaví, keďže máme po dlhej dobe Deň otvorených dverí, nevideli ešte možno takýto typ školy, tak zaujímala ich veľmi vizualizácia, ako sa pracuje s detičkami, ktoré majú senzorické potreby alebo sú neverbálne,“ vysvetlila pedagogička a zástupkyňa ŠZŠ sv. Anny Anežka Michnová. Ako dodala, boli celkom „radi vyrušení“ zo svojho štandardného režimu, ktorý ich zverenci hlavne potrebujú, ale zvládali to dobre a nevylučujú ďalšie návštevy.


Postavia vlastnú školu?

Čo sa týka zámerov školy, tie sa nezmenili, naďalej chce napredovať a postaviť vlastnú budovu v areáli na Štúrovej ul. „Žiaci nám pribúdajú, v budúcom školskom roku ich budeme mať 33. Takže vízia vybudovať novú budovu školy sa nezmenila,“ poznamenal riaditeľ školy, ktorá je trochu sklamaná, že Plán obnovy aktuálne neráta so špeciálnymi školami a ani nové programovacie obdobie im nie je cez projekty naklonené. „Sme teda odkázaní na získavanie tých sponzorov, ktorí majú dostatok finančných prostriedkov a chcú ich zmysluplne využiť,“ dodal riaditeľ školy, ktorá sa nevzdáva a má aj ďalšie vízie.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 22, 7. júna 2023)
Comments


bottom of page