top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

V Starej Ľubovni zvýšili dane a poplatky, v prehľade si pozrite O KOĽKO EUR

Updated: Nov 9, 2023

V Starej Ľubovni idú od nového roku hore miestne dane aj poplatok za odpad.


O náraste rozhodli mestskí poslanci na ostatnom zasadnutí vo štvrtok 26. októbra. A to po dlhšej rozprave, kde rezonovali aj obavy z budúcnosti, a teda vývoja celkového odpadového hospodárstva v štáte a dopadov na mestské financie. Po novom sa teda treba pripraviť na 20-precentné zvýšenie daní a 10-percentné pri poplatku za vývoz a likvidáciu odpadu. Od roku 2024 tak stúpne jeho výška z desať na 11 centov na deň, teda vyše 40 eur na rok a osobu, čo je nárast o 3,66 eur.Čo prinesie zvýšenie daní

Radnica pri návrhu na zvýšenie daní argumentovala okrem inflácie a nepriaznivých prognóz vývoja podielových daní od štátu v budúcom roku aj tým, že sa sadzba mestských daní nemenila 5 rokov. Ich aktuálnym zvýšením cinkne do mestskej pokladnice 173-tisíc €. „Tieto príjmy budú použité na financovanie zvýšených výdavkov mesta v oblasti správy a údržby mestských komunikácií, výdavkov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy, v originálnych kompetenciách v oblasti školstva, zvýšených výdavkov v sociálnej oblasti a výdavkov investičných akcií mesta,“ konkretizovala samospráva.

Mesto stále dopláca za odpad

Pri poplatku za odvoz a likvidáciu odpadu sa novým výmerom zvýšia príjmy mesta o približne 45-tisíc € ročne. Aj napriek tomu to nepokryje 100 %-tné krytie výdavkov na vývoz a likvidáciu odpadu, stále bude chýbať približne 135-tisíc €. Pritom v zmysle platných právnych predpisov musia byť výdavky na nakladanie a likvidáciu odpadu finančné kryté príjmami z poplatku za komunálne odpady. Ak by ale mesto chcelo vykryť všetky výdavky, zvýšenie by bolo oveľa vyššie. „V tom prípade by predstavovalo 40 percent, kde by bola sadzba 0,14 centov na deň a na rok by to predstavovalo 51,24 eur, čo by bol nárast o 14,64 eur,“ vyčíslil Miroslav Srnka, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ.


Viac zaplatia psičkári

Zmena sa dotkne aj úľav, po novom sa 20%-tné zníženie poplatku za odpad pre seniorov mení. Platiť bude pre ľudí nad 65 rokov, doteraz to bolo od 62 rokov. Argumentácia tu smerovala k neskoršiemu odchodu do dôchodku. A viac z peňaženiek vytiahnu nové pravidlá aj psičkárom. Citeľnejšie sa dotkne tých, ktorí chovajú psa v bytovkách, zaplatia 48 € (doteraz 40 €). Pri dome je zvýšenie z 10 € ročne na 11,50 €.

Helena Musalová, Peter Rindoš

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 40, 1. novembra 2023)

ROZPRAVA POSLANCOV   
     Zmene VZN č. 41 predchádzala dlhá rozprava. Okrem nutnosti zamerania sa na celkovú stratégiu odpadového hospodárstva rezonovali otázky separovania, kde sa ukazuje viac problémov, zarážajúce je nevýhodné separovanie plastov, ktoré nemá kto odoberať a rovnako klesá cena za vyseparované komodity s výnimkou skla i tzv. odpadovej turistiky, keď v mestských kontajneroch končí aj „cudzí“ odpad. Rovnako sa otvorila absencia motivácie znižovať produkciu odpadu, ktorá by sa odrazila na znížení poplatku pre aktívnych občanov. Nateraz okrem úľav platí každý rovnakú sumu. Rozdiel je iba vo vývoze, nastavený cyklus pre rodinné domy odráža počet osôb, 1 – 2 osoby majú vývoz 1x za 4 týždne, 3 – 5 osôb raz za 2 týždne, 6 a viac osôb má vývoz zabezpečený raz týždenne.


Comments


bottom of page