top of page
 • Writer's pictureRedakcia ĽN

V Starej Ľubovni uplynulo 20 rokov od znovuobnovenia skautingu

Vznik skautingu v Starej Ľubovni sa datuje k októbru 2003, kedy vtedajší primátor mesta Stará Ľubovňa František Orlovský a dekan Marián Pánik oslovili Rastislava Jeleňa s prosbou založiť v meste skauting, ktorý na Slovensku po rokoch zákazu opäť fungoval od roku 1990.

Aj napriek počiatočným pochybnostiam ponuku prijal a pustil sa do neľahkej práce. S náborom chlapcov a dievčat do skautského krúžku začal od tých najmladších v základnej cirkevnej škole.


Začiatky skautingu v Starej Ľubovni

Deťom ponúkal niečo nové a príťažlivé, hodnoty, ktoré vychádzajú z pomoci iným, s prírodou a jej ochranou. Založil skupinku Vĺčat a na príbehoch Knihy džunglí otváral príťažlivý svet prírody, kde počas prázdnin v táboroch mohli zložiť skúšku odvahy, pevnej vôle a schopnosti zvládnuť náročné situácie a úlohy. Učili sa orientovať v prírode a žiť v harmónii s ňou.

Výnimočným dňom pre našich skautov z 9. oddielu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, ktorý patril pod 66. zbor E. Korponaya v Nižných Ružbachoch, bol 17. november 2004, kedy v slávnostnom sprievode za účasti rodičov priniesli svoje rovnošaty do kostola sv. Mikuláša, kde im pri svätej omši posvätil nové košele a šatky kňaz Andrej Legutky, zakladateľ skautingu v našom okrese. V príhovore povzbudil deti a mládež nášho zboru k odvahe a vytrvalosti prekonávať prekážky doby. „Buďte plní radosti a pomáhajte iným. Nech vás ľudia nepoznajú len podľa oblečenia, ale najmä podľa dobrých skutkov.“


Ušľachtilé aktivity skautov

Poďakoval všetkým, ktorí pomohli pri založení skautingu v Starej Ľubovni. Na tejto slávnosti boli prítomní skauti z Nižných Ružbách, Hniezdneho a Važca a najstarší skaut zo Starej Ľubovne Viliam Kaleta, ktorý sa skautom stal v 30. rokoch minulého storočia.

Náš, asi 40-členný skautský oddiel chlapcov a dievčat pracoval v štyroch skupinách a okrem mnohých zaujímavých akcií sa zúčastňoval aj na brigádach v meste, na hrade, v lesoparku, na kalvárii. V celoslovenskom projekte Hodina svojmu mestu v roku 2005 obsadili v rámci Slovenska 2. miesto a odpracovali 796 hodín. Mali aj svoj program pre deti na Ľubovnianskych jarmokoch a na akcii Dni rodín na vrchu Osli. Pomáhali aj pri medzinárodných majstrovstvách záchranárov v Poľsku. A nemohli chýbať ani pri roznášaní betlehemského svetla, s ktorým putovali aj do susedného Poľska. V pamäti ostáva víchrica v roku 2005, keď pre popadané stromy a záveje boli nezjazdné cesty. A naši skauti to nevzdali a podarilo sa im aj v tomto nečase uchrániť svetielko pokoja svojimi telami, domov prišli neskoro v noci zmrznutí a unavení, ale betlehemské svetlo vďaka ich odvahe a vytrvalosti zažiarilo na Vianoce aj v Starej Ľubovni.

Lukáš a Viliam Kaleta, 2004.


Ostali len spomienky

Skauti sú stále pripravení pomáhať a slúžiť, prinášať porozumenie a pokoj medzi ľudí. To všetko sú ideály, ktoré našim skautom pomáhali v ich telesnom a duchovnom raste a naplnila sa ich detská túžba prežiť krásne roky mladosti. Pod skautskou zástavou vyrástla nová generácia mladých ľudí. Všetko sa to skončilo v roku 2010, keď všetci odišli do škôl a nemal to kto už ťahať. Chýbajú nám, najmä na Vianoce, kedy nemá kto roznášať betlehemské svetlo pokoja. Ostali len spomienky a spomína aj Rasťo Jeleň: „ Sú to príjemné spomienky, množstvo akcií, táborov, podujatí,... Za sedem rokov sme si toho užili. Najväčším potešením bolo betlehemského svetlo, hrialo nás pri srdci, keď sme ho roznášali po domácnostiach. Z detí, s ktorými som sa stretol a prežil to všetko, sú už dospelí a majú rodiny. Aj mne je ľúto, že sa to neudržalo.“

Ľubomír Ogurčák, foto: archív

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 38, 18. októbra 2023)

Skautské pravidlá                    
Skaut miluje nielen prírodu, kde trávi voľný čas a čerpá z nej múdrosť do každodenného života, ale aj ľudí a musí byť pripravený im pomáhať a byť s nimi, keď to najviac potrebujú. Skaut musí každý deň vykonať jeden dobrý skutok, poznať rôzne hry a byť stále veselý. Neodmysliteľnou súčasťou skauta je aj jeho rovnošata, ktorá je vyjadrením kamarátstva k všetkým skautom na svete. Znamená tiež rovnosť skautov bez ohľadu na ich majetok, rasu, náboženstvo či krajinu pôvodu.

Comments


bottom of page