top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

V okolí Starej Ľubovne pribudnú ďalšie cyklotrasy za vyše 4 mil. €

Updated: Jul 7, 2020


IMG_20180607_075851_551

Cyklotrasy budú vybudované vďaka realizácii slovensko-poľského projektu za takmer 4 273 000 €, ktoré budú spájať viaceré významné kúpeľné miesta pohraničia.


Projekt s názvom Kúpele poľsko-slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – I. etapa – výstavby cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu je zameraný na hospodárske oživenie Doliny Popradu. To je zabezpečené prostredníctvom spoločného rozvoja kúpeľných miest, upustenia od vzájomnej konkurencie v prospech miestnej spolupráce a tvorenia silnej konkurenčnej pozície vo vzťahu ku kúpeľným oblastiam v Európe v rámci modernej liečebno-rehabilitačnej, rekreačnej a turistickej ponuky. Celková dĺžka cyklistického chodníka, čiastočne budovaného i čiastočne vedeného po existujúcich úsekoch ciest s nízkou intenzitou dopravy, predstavuje 230,91 km. Spája tak viaceré slovenské a poľské kúpeľné mestá pohraničia ako Krynica, Muszyna, Piwniczna, Szczawnica, Vyšné Ružbachy, Stará Ľubovňa, Ľubovnianske Kúpele, Bardejov a Bardejovské Kúpele, ale aj ďalšie samosprávy na oboch stranách hranice, disponujúce významným prírodným a kultúrnym bohatstvom. Okrem výstavby nových a označenia existujúcich úsekov trasy projekt zahŕňa aj výstavbu i modernizáciu lávok, výstavbu odpočinkových cyklistických miest a toaliet či osadenie informačných tabúľ, zvislého značenia i prvkov drobnej architektúry, ako sú cyklostojany, lavičky a pod. „Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí okresu Stará Ľubovňa ako jeden z partnerov projektu zabezpečuje výstavbu 11,53 km cyklotrasy s asfaltovým povrchom, značenie trasy s dĺžkou 93,8 km po existujúcich cestách, modernizáciu lávky, výstavbu 8 odpočinkových cyklistických miest a osadenie 8 cyklostojanov i 21 informačných tabúľ,“ informoval Miroslav Jaščur z ĽRZ. V apríli tohto roku začali s výstavbou niektorých plánovaných úsekov cyklochodníkov v obciach Údol, Plaveč, Nová Ľubovňa i Hniezdne a s výstavbou sa bude pokračovať v júni vo Vyšných Ružbachoch. Vysprávky poľných ciest častí Panské Lúky, Lacková a Plavnica sú naplánované na začiatok júla, kedy sa začne aj s vybudovaním odpočinkových miest. Doplnením plánovaného okruhu je aj rad propagačných a informačných aktivít, ktoré zahŕňajú vytvorenie máp, internetovej stránky či mobilnej aplikácie umožňujúcej plánovať a využívať cyklotrasu i spoznávať prírodné krajinné a architektonické atrakcie na trase či v jej okolí.

dav

Foto: Peter Šlosár


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 23 (12. jún 2018)


Comments


bottom of page