top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

V Ľubovni pribudla nová základná špeciálna škola

Updated: Jul 2, 2020


V pondelok 5. septembra otvoril pomocný biskup Prešovskej archieparchie, Mons. Milan Lach SJ slávnostnou liturgiou brány novej Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni.


Nová cirkevná škola bude výchovno-vzdelávacou inštitúciou pre školákov so zdravotným znevýhodnením v meste Stará Ľubovňa. Posviackou priestorov a prestrihnutím pásky v triedach sa zahájil začiatok školského roka v novej škole.


Otvorenie školského roka bolo spojené so svätou liturgiou, ktorú celebroval Mons. Milan Lach, pomocný prešovský biskup. Vo svojej kázni zdôraznil: „Dnes začína veľké dielo, nové úžasné dielo tu v Starej Ľubovni. Som veľmi rád, že práve toto dielo vzniká v Roku Božieho milosrdenstva. Pápež František vyzval všetkých diecéznych biskupov, aby vo svojich farnostiach vytvorili také diela, ktoré budú svedkom Roku milosrdenstva, ktoré budú hovoriť o tom, že Rok milosrdenstva bol, aj keď ten rok prejde. Môžeme povedať, že takýmto dielom je cirkevná Špeciálna základná škola sv. Anny.“

specialna-skola-dom-sv-anny

Po liturgii nasledovala posviacka priestorov školy, ktorá sa nachádza na Štúrovej ulici 5, v priestoroch Domu sv. Anny. Jej zriaďovateľom je Gréckokatolícky arcibiskupský školský úrad Prešov. Je jednou zo služieb poskytovaných Gréckokatolíckou charitou Prešov. „Myšlienka zrodu cirkevnej základnej školy vzišla v Starej Ľubovni s cieľom, aby sme mohli zlepšiť vzdelávací proces, integráciu detí, ktoré sú nám zverené. Aby to všetko slúžilo na osoh rodičom, spoločnosti, Bohu na slávu a nám všetkým pre radosť,“ priblížil riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov Peter Valiček.

specialna-skola-dom-sv-anny4

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili: Mons. Milan Lach, prešovský pomocný biskup,  Adriana Matoľáková, riaditeľka školského úradu Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov,  Peter Valiček, riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov, Ľuboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa, Ján Rusiňák, riaditeľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny a ďalší hostia.


Na začiatky zrodu myšlienky a formovania špeciálnej školy spomínala aj odborná garantka služieb Domu sv. Anny a poslankyňa NR SR Soňa Gaborčáková: „Na začiatku boli len naše sny, že táto liturgia pri otvorení školy raz bude. Ale Pán je mocný vo svojich skutkoch a premieňa veci na živé, a tí, ktorí sú na kraji spoločnosti, sa stávajú stredobodom života.“

Zriadením školy sa vytvorili vhodné podmienky pre vzdelávací proces detí so zdravotným znevýhodnením. Práve táto cieľová skupina si vyžaduje kompletnú špeciálnu starostlivosť, ktorá sa ucelila vo výchovno-vzdelávacom procese. Ako povedal Ján Rusiňák, riaditeľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny, „nie je to len niečo nové v Starej Ľubovni, ale je to aj skúška nášho povolania. Patrónka našej školy je sv. Anna, ktorá vzdelávala Bohorodičku, vzdelanú ženu prechádzajúca si počas života utrpením. A to je aj obraz našich detí. Aj my chceme byť takými svätými Annami, ktoré budú vzdelávať a vychovávať našich žiakov a pomáhať ich rodičom aj im samým niesť svoj hendikep.“

Prvý školský deň tak začalo desať žiakov v dvoch nových triedach Špeciálnej základnej školy sv. Anny.

Text a foto: Silvia Popovičová

specialna-skola-dom-sv-anny3

Denné centrum, rehabilitačné stredisko, preprava a podporované bývanie a zamestnávanie. To sú základné oblasti, na ktoré sa v Dome sv. Anny počas viac ako 15-ročnej praxe zamerali. A tento rok k tomu pribudla aj výučba v Špeciálnej základnej škole sv. Anny.


#DomsvAnny #SoňaGaborčáková #špeciálnazákladnáškola

bottom of page