top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Všetky tri materské školy sú naplnené na 100 percent

Updated: Jul 22, 2020


Časy, keď materské školy mali voľné kapacity, sú zrejme nenávratne preč. Záujem rodičov je v Starej Ľubovni taký veľký, že sú maximálne vyťažené. Radnica tak hlási väčší počet škôlkarov oproti predošlému školskému roku, o takmer dvadsiatku. A to sa ešte čísla môžu do 15. septembra meniť.


Mestská Materská škola (MŠ) na Vsetínskej ulici s alokovaným pracoviskom na Komenského ulici privítala 201 škôlkarov. Otvorila tak isto ako minulý školský rok deväť tried (6 na Vsetínskej a 3 na Komenského ul.). „Kapacitne sme vyťažení nad 100 %. V každej triede máme ešte nejaké dieťa navyše, čo nám umožňuje vyhláška,“ potvrdila veľký záujem rodičov o umiestnenie detí v predškolskom zariadení riaditeľka Zuzana Vyšňovská.

Na Vsetínskej ul. privítali deti novými prvkami na školskom dvore.


Aj riaditeľka MŠ na Tatranskej ulici s alokovaným pracoviskom Za vodou hlási plno. V školskom roku 2016/17 tu otvorili jedenásť tried (7 na Tatranskej a 4 Za vodou). Dokopy v nich budú vzdelávať 245  detí. „Kapacita  materskej školy je naplnená na 100 percent. K tomu, aby sme dokázali uspokojiť čo najviac rodičov, v značnej miere prispela skutočnosť, že prostredníctvom projektu sa otvorila ďalšia trieda,“ povedala Monika Bukovičová, riaditeľka MŠ, kde je novinkou tohto školského roka modulová, tzv. kontajnerová prístavba, ktorú podporilo ministerstvo školstva.

V MŠ na Tatranskej ul. realizujú momentálne modulovú prístavbu.


No a zabudnúť nemožno ani na jedinú cirkevnú MŠ v meste, ktorá v tomto roku otvorila štyri triedy pre 96 škôlkarov. „Čo sa týka kapacity, sme naplnení na 100 %. Počty máme zvýšené, ako nám umožňuje vyhláška,“ dostali sme do tretice zhodnú odpoveď od riaditeľky ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Moniky Maníkovej.


Aj s akými novinkami prichádzajú tri MŠ v meste v tomto školskom roku? Tu sú odpovede.  Monika Bukovičová, MŠ na Tatranskej ulici: – Pokračujeme v pilotných programoch, o ktorých informujeme rodičov na web sídle a v rámci rozširujúcich vzdelávacích štandardov v spolupráci so Slovenským olympijským výborom budeme spolupracovať na rôznych projektoch smerom k deťom, ale aj smerom k rodičom v rámci zamerania a profilácie školy. V rámci adaptačného pobytu ide o aktivity: Môj kamarát Duháčik, Cestuj s nami dúhovým kolotočom, Slniečkam je veselo, Kamaráti z farebného sveta i Duháčik a jeho obrázkové pravidlá. Zuzana Vyšňovská, MŠ na Vsetínskej ulici: – Zamerali sme sa na pohyb a zdravie detí a s tým súvisia aj aktivity, ktoré budeme s deťmi v priebehu roka vykonávať. K začiatku školského roka je pripravená novinka pre deti na školskom dvore, ktorá bude práve zameraná na rozvoj pohybových schopností, zručností a obratnosti detí. Monika Maníková, ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda: – Začíname podľa nového štátneho vzdelávacieho programu. Keďže Ministerstvo školstva vyhlásilo školský rok 2016/17 za rok Čitateľskej gramotnosti, celý školský rok obohacujeme o aktivity, ktoré budú podporovať predčitateľskú gramotnosť v materskej škole. No a pokračujeme aj v osvedčených aktivitách. Foto: Mário Veverka


コメント


bottom of page