top of page
  • Mário Veverka

Všetky škôlky idú stále na 100 %

Updated: Jul 24, 2020


SAM_9574

Staroľubovnianske škôlky pôjdu aj ďalej na 100 percent. Májový zápis totiž ukázal jasne – vo všetkých troch dopyt prevýšil možnosti.


Do ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda tak v septembri nasmeruje kroky 24 nových škôlkarov. Ďalších 95 zas rodičia privedú na Tatranskú ul. a na sídlisko Východ. „Do školského roka 2016/17 sa nám prihlásilo presne 100 detí, z toho 29 do elokovaného pracoviska za Vodou. Počet žiadostí nás prekvapil a zároveň potešil, som rada, že záujem o našu MŠ stúpa,“ uviedla vo svojom vyhlásení Monika Bukovičová, ktorá podotkla, že k desiatim stabilným triedam pribudne v septembri ďalšia – na Tatranskej. „Očakávania rodičov tak dokážeme naplniť vďaka úspešnosti projektu Rozšírenie kapacít MŠ v spolupráci so zriaďovateľom a Ministerstvom školstva SR,“ dodala ešte riaditeľka. O čosi menej žiadostí (68) zas putovalo na adresu druhej mestskej MŠ. Konkrétne 47 na Vsetínsku ul., ďalších 21 na Komenského. Keďže však odchádza len 57 detí (39 + 18), nebudú môcť, podľa slov Zuzany Vyšňovskej, uspokojiť všetkých. „Zatiaľ sme vydali štyri rozhodnutia o neprijatí. Dvanásť detí ešte nie je vyriešených, čakáme, či si všetci prijatí prevezmú rozhodnutie o prijatí,“ uviedla riaditeľka MŠ na Vsetínskej ul., podľa ktorej otvoria navlas rovnaký počet tried ako vlani (9) – tri na Komenského a šesť na Vsetínskej, pričom jednu z nich budú navštevovať 2- až 3-roční „krpci“. „Kapacitne budeme naplnení na vyše 100 percent, keďže v každej z nich budeme mať aj o 1 – 3 deti viac než nám umožňuje vyhláška,“ dodala Z. Vyšňovská. Počet škôlky navštevujúcich detí (207) tak bude porovnateľný s rokom 2015. Pochopiteľne, informácie o počtoch sú zatiaľ orientačné. Ako totiž upozornili riaditeľky, hoci by to rodičia nemali robiť, prihlášky mohli podať duplicitne do viacerých MŠ v meste. Isté však je, že v zariadeniach predškolskej výchovy presiahne počet detí 500.


Comments


bottom of page