top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Významný nález na námestí – viaceré domy mali „fiľore“

Updated: Jul 7, 2020


DSC_1008

Srdcia milovníkov histórie v uplynulých dňoch potešila informácia o aktuálnom objave – našli sa dôkazy o tom, že piliere, ľudovo fiľore, nemali, resp. nemajú iba dva domy, a to č. 11 a 12, ale aj minimálne ďalšie dva na severnej strane Nám. sv. Mikuláša.


Samotné piliere, odborne podlubia, sú výnimočné a Ľubovňa sa má čím chváliť, pretože sú ojedinelé. Na východnom Slovensku sú zachované iba v Bardejove a Levoči, nie však v rámci celej ulice. „Často sa uvažovalo, či boli kedysi aj pri ďalších domoch ľubovnianskeho námestia. Neexistovali ale žiadne jednoznačné dôkazy, a preto sa ustálil odborný názor, že boli postavené len pri domoch č. 11 a 12 po požiari v roku 1639,“ vysvetlila Michaela Haviarová, historička umenia. To ale platilo do chvíle, kým domy číslo 6 (bývalá obchodná akadémia) a 9 (rýchločistiareň) nevydali pri najnovšom architektonicko-historickom výskume jednoznačné dôkazy o tom, že piliere boli aj pri nich. „Dom č. 6 tvorili pôvodne dva samostatné domy spojené do jedného až koncom 18. storočia. Mali samostatný stavebný vývoj, ale obidva postavili v 16. storočí, západný o niečo skôr. Po požiari v roku 1639 získal len východný dom podlubie, po ktorom sa zachoval zvyšok v prejazde. Ide o ľavú stranu bočného oblúka arkády, ktorý sa postavením dnešnej fasády v 2. polovici 17. storočia zamuroval. Rovnaký nález sa opakuje aj v dome č. 9,“ potvrdila objav M. Haviarová. Dôkaz sa našiel aj v pivniciach domov, ktoré mali prednú stenu presne pod podlubím a s dnešnou fasádou museli pivnice staticky podoprieť múrom a práve aj ten potvrdil objav.


PREČO SA ZRUŠILI? Dnes môžeme len so smútkom rozmýšľať, prečo sa tieto „fiľore“ po približne 50-tich rokoch zrušili. Išlo pritom o náročný zásah do domov, majitelia museli kvôli tomu robiť veľké prestavby. „V zachovanej časti oblúkov sú len 2 – 3 biele nátery, z čoho je zrejmé, že fungovali krátko a už v 2. polovici 17. storočia ich zbúrali a postavili dnešné fasády. Domy mali pivnice predstavané až po fasádu podlubí a dnes sa dostali pod chodník,“ vysvetlila odborníčka. Predpokladá sa, že tieto efektné „podchody“ slúžili ako obchodný priestor a vďaka nim bol na námestí čulý život. To, že tu boli piliere v rámci celej ulice, je podľa odborníkov mimoriadne významným objavom pre poznanie urbanistického vývoja mesta a dokazuje moc i prosperitu Ľubovne v renesancii. V 17. stor. bolo mesto pomerne bohaté, čo sa odrazilo aj na veľkých prestavbách domov, ktoré  dostali aj dekoratívne kamenné vstupné portály i krásne vyrezávané drevené stropy, čo sa najnovšie tiež potvrdilo v budove č. 6 aj 9.

02
P1240671

Nález zvyšku bočného oblúka podlubia domu č. 6, podobný je aj v dome č. 9.

objav 1

Michaela Haviarová v pivnici domu č. 6, ktorá pokračovala pod chodník a tiež dokazuje prítomnosť pilierov.

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 24 (19. jún 2018)


Bình luận


bottom of page