top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Výber z ostatného čísla ĽN, ktoré je v predaji od 21. júna

Updated: Jul 24, 2020

Takto veľkolepo bude vyzerať plaváreň v Starej Ľubovni Aj prezentácia vynovenej plavárne sa dostala na rokovanie MsZ vo štvrtok 16. júna a volení zástupcovia schválili dodatok k zmluve, na základe ktorej sa Mesto Stará Ľubovňa zaviazalo prenajať spoločnosti región DEVELOPMENT, s.r.o., mestskú plaváreň s priľahlými pozemkami za symbolické 1 euro na dobu 40 rokov, s tým, že spoločnosť ju zrekonštruuje a zabezpečí investičnú zmluvne garantovanú činnosť. Mesto si bude u spoločnosti objednávať služby vo výške 90 tisíc eur, čo je suma, ktorou aj doteraz dotovalo plaváreň.

Novým konateľom Ekosu bude Valent Jaržembovský Juraja Špesa vystrieda na riaditeľskej stoličke v EKOS-e Valent Jaržembovský. Po neúspešnom konkurze sa totiž prvý muž mesta rozhodol využiť svoju možnosť, ktorú mu umožňuje zákon o ochrane verejného záujmu – a to menovať konateľa bez výberového konania na obdobie maximálne šesť mesiacov. Bývalého primátora oslovil Ľuboš Tomko nielen kvôli jeho vzťahu k zeleni, ale aj pre dlhoročné skúsenosti, ktoré s firmou má.

Barbora_vernisaz_01

Nový pohľad na módu

Istým spôsobom módnu revolúciu by chcela v Starej Ľubovni rozpútať Barbora Repková. Prvým krokom k tomu bola originálna, doslova „extraordinary“ (neobyčajná) výstava, ktorá jej očami ponúkla iný pohľad na módu.  Za to, že sa galéria v kine Tatra zmenila na mini módny salón môže kreativita tejto Novoľubovnianky. Jej záujem o módu pritom pochádza z čias, keď premýšľala nad štúdiom módneho návrhárstva.


Starajú sa o pamiatky Provinčný dom prešiel minulý týždeň revíziou odborníkov z projektu Pamiatkového úradu SR s názvom PRO MONUMENTA. Urobili kus poriadnej roboty a čo je dôležité, Mesto to nestálo ani cent. Prevencia a údržba je vždy lacnejšia ako následná rekonštrukcia. Týmto heslom sa riadia inšpektori pamiatok, ktorých úlohou je prejsť kultúrnu pamiatku, nájsť poruchy či narušenia objektu a zabrániť tak väčšiemu poškodeniu v budúcnosti.


Premiérová detská olympiáda mala úspech Napriek všeobecnej mienke, že deťom chýba chuť hýbať sa, zorganizovanie prvej Mestskej športovej olympiády pre deti predškolského veku v Starej Ľubovni bolo príkladom toho, že keď sú deti správne motivované, vedia prejaviť nielen obrovské nasadenie, ale zároveň sa spolupodieľať na skvelej športovej atmosfére. Olympijská vlajka s piatimi farebnými olympijskými kruhmi bola hlavným symbolom premiérovej celomestskej akcie, ktorú pripravila Materská škola na Tatranskej ul.

Viac sa dočítate v Ľubovnianskych novinách č. 25.


Opmerkingen


bottom of page