top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Ušľachtilá pomoc bežcov: Parádnou akciou pomohli Kristiánkovi (5)!

Updated: Sep 7, 2023

V poslednú augustovú sobotu sa na charitatívnej akcii Forbasského behu pomoci zúčastnilo 172 športovcov. Cieľom bolo pomôcť malému bojovníkovi Kristiánkovi (5)

Malý chlapček z Hraničného trpí poruchou psychomotorického vývoja a mikrocefáliou. Musí pravidelne podstupovať terapie, ktoré sú finančne náročné a bez ktorých by vo vývoji nemohol ďalej napredovať. Každá pomoc je tu preto mimoriadne dôležitá.


Pomáhajú chorým deťom

Forbasský beh pomoci vznikol s myšlienkou pomôcť konkrétnym deťom s ťažkými diagnózami a u ľudí vzbudiť záujem o zdravý životný štýl. Vznikol v roku 2020, avšak jeho realizáciu prekazila pandémia. „Vtedy sme sa rozhodli beh zorganizovať virtuálne. Bežci si odbehli ľubovoľné vzdialenosti na ľubovoľných miestach a zaslali finančný príspevok na transparentný účet. Prvýkrát sme takto pomohli malému Leovi z Hniezdneho a o rok na to sme výťažok venovali Teovi z Matysovej. Fyzicky sa nám prvýkrát podarilo beh zorganizovať minulý rok, pomohli sme malému Matúškovi z Podolínca,“ o akcii bližšie informoval hlavný organizátor Valer Kuffa.


Na podujatie prišlo 400 ľudí

Tento rok sa akcia vydarila, prialo aj počasie. Dokopy prišlo zhruba 400 ľudí. Pre deti bol pripravený bohatý program v podobe maľovania na tvár, prvej pomoci hravou formou, skákacieho hradu a detských behov. Bežci si zmerali sily na vzdialenostiach dlhých 10 km, 5,5 km a jeden kilometer. Súčasťou akcie bol aj stánok zdravia, kde si účastníci mohli zadarmo zmerať tlak, glykémiu a hladinu cholesterolu v krvi a poradiť sa v oblasti zdravého životného štýlu. „Beh sa nám podarilo uskutočniť aj vďaka podpore obce Forbasy, Prešovského samosprávneho kraja a našim sponzorom,“ spresnil V. Kuffa.


Za štyri roky vyzbierali 20 000 €

V organizovaní behu chcú pokračovať aj naďalej a spolu s bežcami, podporovateľmi a sponzormi tak naďalej pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. „Bola to iniciatíva skupiny mladých ľudí, ktorí sa rozhodli urobiť niečo pre druhých. Počas štyroch ročníkov sa nám dokopy podarilo vyzbierať už viac ako 20-tisíc eur. Vďaka našim sponzorom sme každý rok pokryli organizačné výdavky, a tak sme mohli všetky finančné príspevky od bežcov a podporovateľov do posledného centu venovať dieťaťu, pre ktorého sme behali,“ doplnil organizátor akcie.

ad, foto: forbassky beh pomoci

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 31, 30. augusta 2023)

Kristiánko potrebuje pomoc naďalej
Ako informovali organizátori Forbasského behu na svojej fb stránke, v sobotu sa im podarilo  vyzbierať 3694,1€, čo tvorili dary, výťažok z predaja piva, kofoly, guláša a predaja tričiek.  Celkový stav predstavoval 6104,1€ 
Kristiánko pomoc stále potrebuje a kto chce, môže poslať príspevok na transparentný účet, ktorý bude aktívny do 15. septembra tohto roku. Následne všetky financie dostane rodina malého bojovníka. 
IBAN transparentného účtu:  
SK02 0900 0000 
0052 0473 2556

Comments


bottom of page