top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Testujú ďalej, v hoteli končia


Najväčší hotel v našom okrese nebude od prvého júna slúžiť pre potreby repatriantov. Príkaz na zrušenie pre zariadenie v Ľubovnianskych kúpeľoch vydal v minulých dňoch Okresný úrad v Starej Ľubovni, a to v súlade s usmerneniami ministerstva vnútra.


Hotel siete Sorea slúžil pre navrátilcov z cudziny ako dočasné ubytovacie zariadenie. Výdavky na opatrenie si bude uplatňovať na ministerstve vnútra. Od 16. apríla boli v hoteli ubytovaní stovky ľudí, ktorých priebežne testovali na ochorenie covid-19.


„K pondelku 25. mája bolo v karanténnom centre v hoteli SOREA – Ľubovnianske kúpele otestovaných 724 repatriantov s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19,“ informovala nás Mária Mancalová, regionálna hygienička RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni.  Na utorok 26. mája je pripravených na testovanie ešte 87 osôb.


Celkovo bolo v okrese Stará Ľubovňa vyšetrených 921 osôb na ochorenie COVID-19. Nakazených bolo sedem, aktuálne sú všetci z nich vyliečení.


RÚVZ riešil aj viaceré porušenia opatrení. V 9-tich prípadoch vydal rozkaz na uloženie pokuty, v celkovej sume 2000 eur (v jednom prípade bolo konanie zastavené).

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 20/2020 (26. máj 2020)

Comments


bottom of page