top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Sumu na občianske projekty mesto navýšilo na 7-tisíc eur

Updated: Oct 10, 2021

O mestskú dotáciu na rôzne občianske aktivity vo výške najviac 500 eur bol vyšší záujem ako v ostatnom roku. Preto sa samospráva rozhodla pre navýšenie financií.

Osadenie vahadlovej hojdačky a úprava dopadovej plochy Za vodou.

Do grantovej schémy s názvom Záleží nám na Starej Ľubovni, sa mohli obyvatelia mesta zapojiť už po 7-krát. „V tomto roku bolo doručených celkovo 21 žiadostí. Schválených ich bolo 14, a to vzhľadom k tomu, že ostatné, ako napríklad osadenie lavičiek a podobne, boli podporené mimo grantovej schémy,“ priblížila Miriama Varcholová, projektová referentka MsÚ.


Každým rokom tak v meste pribúdajú úspešné projekty, pod ktorými sú podpísaní aktívni obyvatelia. Objem finančných prostriedkov na grantovú schému sa navýšil z pôvodných 5 000 na 7 000 eur. „Mali sme viac tzv. zložených žiadostí, kde sa spojili traja žiadatelia, ich zámerom bolo osadenie detského hracieho prvku v rámci vnútrobloku. Hrací prvok je finančne náročnejší, jeden stojí približne 1 500 eur, vrátane osadenia. Aj to je dôvod, prečo sa navyšovala suma v projekte,“ vysvetlila M. Varcholová.


BAREFOOTOVÝ CHODNÍK

Obyvatelia mesta vytvorili tohto roku projekty na výsadbu či revitalizáciu novej zelene a drevín vo vnútrobloku alebo v bezprostrednej blízkosti vstupu do bytových domov. „V rámci vnútrobloku na Letnej ulici žiadatelia budujú komunitnú záhradu a v blízkosti nej barefootový chodník. Je to novinka, s ktorou sme sa zatiaľ nestretli,“ spomenula M. Varcholová.

Barefootový chodník pre bosú turistiku medzi Tescom a políciou.

Tak ako v ostatných ročníkoch, aj teraz prevažovali žiadosti na detské hracie prvky. Ako informovala radnica, zapájajú sa väčšinou tí istí obyvatelia a svojou snahou a úsilím sa im podarilo vybudovať plnohodnotné detské ihriská. Kvôli inflácii stavebných materiálov viacerí dodatočne žiadali o zmenu materiálu alebo celkovo pozmenili zámer. Väčšina projektov preto zatiaľ nie je zrealizovaná .


foto: ms

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 37 (6. október 2021)

Comments


bottom of page