top of page
  • Mário Veverka

Staroľubovňanov trápia cesty, chodníky i parkoviská

Updated: Jul 24, 2020


13391653_1757902491092412_4890824836092024790_o

Počúvať, odpovedať na otázky a prípadne navrhnúť riešenia – to je hlavný zámer neformálnych stretnutí vedenia Mesta a poslancov s obyvateľmi Starej Ľubovne. Premiéru mali v októbri 2015, pokračovanie napísali jej aktéri 8. júna v knižnici.


Bezpochyby najemotívnejšie sa počas „sedenia“ rozoberala situácia na Továrenskej ul. Sťažnosti ľudí z osady totiž smerovali nielen k rozbitej ceste, ale i k bývaniu. Podľa ich slov sú unimobunky priestorovo nedostačujúce a v zlom technickom stave. A preto by privítali lepšie bývanie, prípadne odpredanie pozemkov, aby si tam mohli postaviť domy. Hodinu a pol trvajúca diskusia však priniesla aj ďalšie podnety občanov. Tu sú niektoré z nich:


Na Okružnej ul. pri bloku T je veľký problém s parkovaním. Nemohlo by sa popri garážach spraviť parkovisko na pozdĺžne, resp. šikmé státie? Vodiči tam i tak autá odstavujú na trávu… Ľuboš Tomko, primátor mesta: – V rámci sídliska Západ vieme ešte vytvoriť 50 – 60 parkovacích plôch, no potom dosiahneme strop. Čo sa týka možnosti pozdĺžneho státia pred blokom T, túto preveríme. Umiestnenie betónových zatrávňovačov však bude závisieť od finančných možností. Tohto roku je v pláne okolo 35 parkovacích miest na sídlisku Západ aj Východ.


Nedalo by sa dať viac košov na psie exkrementy? Hlavne na sídlisko Západ. Aleš Solár, prednosta MsÚ: – Tento rok sme osadili sedem nových plastových košov, v pláne je ešte jeden. Kde presne bude umiestnený, ešte nevieme. Predbežne sme uvažovali s lokalitou pri Večierke, kde je veľký pohyb psov.


Je niečo nové s komunikáciou na Vansovej ulici? Ľ. T.: – Momentálne pod ňou vykupujeme pozemky. Táto ulica je totiž kľúčová aj z pohľadu juhovýchodného obchvatu mesta a napojenia sídliska Západ na tento obchvat.


A čo bude s cestou na Továrenskej ulici, ktorá je rozbitá? Ľ.T.: – Je návrh zmeny rozpočtu RPM, kde v spolupráci s vlastníkmi firiem chceme združiť investície (20 000 € z mestskej kasy + rovnaká suma zo súkromných zdrojov) a túto cestu do Priemyselného parku opraviť. No pravdou je i to, že na Továrenskej sa v poslednom období začala nekontrolovaná výstavba. Preto sa aj ja pýtam, čo budeme s týmito čiernymi stavbami robiť?


13412100_1757902487759079_6437556074766911425_o

Chodník okolo „Čínskeho múru“ je v dezolátnom stave. Keď naprší, celý je pod vodou a ľudia tak musia chodiť po ceste. Navyše, pred jedným vchodom je úplne prepadnutý asfalt.

Ľ. T.: – Rozvojový plán mesta rátal s čiastočným asfaltovaním chodníkov na Štúrovej ulici, zo strany poslancov však vzišla požiadavka, spraviť túto ulicu kompletne. Pokiaľ by tento návrh v MsZ prešiel, zahrnieme do balíka aj chodník na Letnej ulici (ktorý je v pláne ako finančne krytá akcia) a pristúpime k verejnému obstarávaniu. Predpokladáme, že niekedy v septembri/októbri by potom mohol byť opravený.


Bude sa Mesto venovať i schodom k OD Rozvoj a na „novom“ cintoríne“, ktoré sú tiež v otrasnom stave? A. S.: – Schody z Obchodnej ulice smerom k Tamatexu sú v súkromnom vlastníctve, no vlastníci by ich mali rekonštruovať v lete tohto roku. S opravou schodov na cintoríne v najbližších mesiacoch neuvažujeme, na základe pripomienok občanov ich ale dáme do plánu na budúci rok.


Problémový je i priechod pre chodcov pod Družbou. Cez dopravnú značku totiž chodci často nevidia na cestu, navyše, vo výhľade im bránia aj blízko zaparkované autá. Nedá sa s týmto neprehľadným miestom niečo spraviť? Ľ. T.: – Čo sa týka situácie pod Družbou, dáme to preveriť na dopravnú komisiu. Je ale pravdou, že ten priechod je pomerne excentrický.


Na Jarmočnej ulici jazdia študenti neprimerane rýchlo. Neplánuje sa s inštaláciou spomaľovača? Ľ.T.: – Je pravdou, že „50-tka“ tam často nie je dodržaná. O tomto probléme sme preto rokovali s Okresným dopravným inšpektorátom, príslušníci ktorého tam už i merali rýchlosť. Určite dáme podnet na dopravnú komisiu, no otázne je jeho umiestnenie. Musím však povedať, že najoptimálnejším riešením by bol zvýšený priechod, ako napr. medzi Vrchovinou a Námestím gen. Štefánika.


13392015_1757902581092403_7161748347883996794_o

Prečo nemáme na Továrenskej ul. Rómsku občiansku hliadku (ROH)? Potrebujeme človeka, ktorý je prísny.

3Ľ.T. – Projekt ROH je momentálne v „medziobdobí“ a funguje iba cez Úrad práce. Továrenskú ulicu má na starosti jedna žena, ktorá končí koncom júna. Budeme sa následne baviť o náhrade.


Hlavne v piatok večer sa na Družbe koncentruje mládež aj skupiny ľudí, ktorým nezáleží na majetku mesta, čo si už odniesol bibliobox. Bolo by možné, keby do tejto časti častejšie prichádzala mestská polícia? Ľ.T.:– Pravdupovediac, táto téma je na mestskej rade pravidelne diskutovaná. MsP tam chodí denne, v piatok večer dokonca viackrát. No obávam sa, že zvýšenou hliadkovou činnosťou sa nedocieli to, o čo nám ide. Riešením, nad ktorým sme rozmýšľali, sú sťahovacie mreže, avšak problémom sú bankomaty, presnejšie – nepretržitý prístup k nim. Tento týždeň máme rokovanie s potencionálnym záujemcom o zriadenie potravín na Družbe a pokiaľ by chcel rozšíriť predajnú plochu, vznikol by priestor na presun bankomatov. Je to však otázka peňazí.


Filip Lampart, poslanec MsZ: – Podľa mojich skúseností je MsP na Družbe pomerne často. Treba si ale uvedomiť, že Mesto nemôže nahrádzať rodičovskú výchovu. Určité kroky treba, samozrejme, spraviť. No nemôže to fungovať systémom, že ktosi je nevychovaný, a preto nastúpi Mesto, ktoré nasadí kamery, ploty či mestských policajtov.


تعليقات


bottom of page