top of page
  • Peter Rindoš

Stará Ľubovňa sa pridala ku krajskej pomoci obetiam

Kraj a samosprávy budú poskytovať ľuďom peniaze. Pôjde o poškodených, ktorí sa po prírodných pohromách ocitli v krízových situáciách. K memorandu o spolupráci sa pridala aj Stará Ľubovňa.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) v týchto týždňoch podpisuje s mestami a obcami Memorandum o spolupráci. V Starej Ľubovni ho schválilo zastupiteľstvo.


NA JEDNÉHO OBYVATEĽA DESAŤ CENTOV

Memorandum je určené Nadácii PSK pre podporu rodiny. „Spolupráca by mala zo strany mesta obnášať ročný príspevok 10 centov na obyvateľa, v našom prípade to je 1 630 eur. Rovnakou sumou prispeje aj PSK,“ povedal primátor Starej Ľubovne Ľuboš Tomko, pričom dodal. „Ak by nebodaj došlo k tragickej udalosti u poškodených, Nadácia im prispeje na základe princípu solidárnosti. Maximálna výška príspevku na občana je v sume minimálnej mzdy v národnom hospodárstve (623 eur – pozn.) za príslušný kalendárny rok.“ Minimálna suma príspevku bude 50 eur. O pridelení príspevku bude rozhodovať Správna rada Nadácie.


SPOLUPATRIČNOSŤ A SOLIDARITA

Aktivita podľa PSK súvisí s tým, že v posledných rokoch sa stretávame s častejším výskytom mimoriadnych udalostí. Povodne, prívalové dažde, vietor či požiare spôsobujú veľké škody. „Spolupatričnosť a solidarita obyvateľov Prešovského kraja pri účinnom odstraňovaní ich následkov je preto mimoriadne dôležitá,“ uviedol vo svojom stanovisku PSK. Podľa kraja, za podporu aktivity hovoria aj skúsenosti za posledné dva roky, kedy došlo napríklad k výbuchu plynu v bytovke v Prešove, alebo k povodniam v Humennom. „Táto forma pomoci občanom je najrýchlejšia, adresná a účelná,“ dodal samosprávny kraj, ktorý je s počtom vyše 826-tisíc obyvateľov najväčším na Slovensku. Jeho aktuálna výška príspevku na rok by tak mala byť vo výške 82,6-tisíca eur.


ilu. foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 26, 27 (7. júl 2021)

Comments


bottom of page