top of page
  • Mário Veverka

Spoločnosť prácu a status učiteľov ešte stále nedoceňuje

Updated: Jul 8, 2020


30126902_2054692684746723_878384931178507492_n

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí“ – aj tento citát Jána Amosa Komenského platí na tých, ktorí svoj život zasvätili vzdelávaniu mladej generácie. A hoci ich práca stále nie je docenená, mesto na svojich učiteľov nezabudlo.


Toto ocenenie si veľmi vážim. Naozaj, pre každého z nás je to aj spätná väzba od žiakov, ktorí majú výborné výsledky,“ netajila svoje pocity Daniela Šipošová, podľa ktorej byť v dnešnej dobe učiteľom nie je, kvôli tlaku z každej strany, jednoduché. „Túto chvíľu si teda budem pamätať veľmi dlho,“ dodala zástupkyňa riaditeľa ZŠ na Levočskej ul. Tieto jej slová nepochybne platia aj na ďalších 30 pedagógov, ktorí si za obetavosť pri výchove a vzdelávaní, mimoriadne výsledky v práci s deťmi a mládežou v mimoškolskej oblasti a pri príležitosti životných či pracovných jubileí prevzalo symbolické „Ďakujeme“. Príjemne prekvapená bola Katarína Beskydová („za svoju prácu som tu prvýkrát“) a dojatie neskrývala ani Ingrid Rusiňáková z MŠ na Vsetínskej ul. Ako totiž podotkla, „bolo to pre mňa milé zaspomínanie si na celú učiteľskú kariéru.“ Po prijatí na pôde radnice pokračovala slávnosť v Kine Tatra, kde bol pre všetkých učiteľov pripravený, v podobe vystúpenia folklórneho súboru Rozmarija, hodinový umelecký darček.

29793382_2054692958080029_4693585694177383963_n

Ocenenie si z rúk primátora mesta a vedúceho školského úradu prevzal aj K. Špes zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda.  Zoznam ocenených: www.staralubovna.sk Čo povedali o…

… situácii po protestoch v r. 2016

Slavomíra Gribová, ZŠ Podsadek: – Ušlo to zase kdesi do stratena… Viera Sasaráková, GTV: – Myslím si, že mnohí z učiteľov sú už tak skeptickí, že sa ani nebúria. Mladí ešte nerezignovali, ale my – služobne starší, veľa optimizmu nemáme.


… najväčšej bolesti školstva Ingrid Rusiňáková, MŠ na Vsetínskej ul.: – Sú to peniaze, peniaze a ešte raz peniaze. Nás na Komenského konkrétne trápi dvor, ktorý by sme chceli upraviť tak, aby sme v ňom mohli s deťmi stráviť príjemný čas. A to stojí financie. Slavomíra Gribová, ZŠ Podsadek: – Okrem nich je to tiež nedostatok odborníkov, pretože sa stále zvyšuje počet detí s rôznymi poruchami a my by sme skutočne potrebovali dostať do školstva ľudí, ktorí tomu rozumejú. Či by to bol psychológ, špeciálny pedagóg a možno v našej škole aj sociálny pedagóg. Viera Sasaráková, GTV:- Platy učiteľov sú, myslím, druhoradé. Oveľa dôležitejšie je vytvorenie takých podmienok, aby mohol učiteľ kvalitne odučiť vyučovaciu hodinu. Alfou a omegou je teda vybavenie škôl modernou technikou… a toto ešte stále mnohým z nich chýba.

30127706_2054693148080010_1378235879816148743_n

… statuse učiteľa

Ľudmila Knapíková, MŠ Tatranská: –Zdá sa mi, že u verejnosti klesá. Aj keď komunikujem s mamičkami, tak nevyzdvihujú našu prácu. Samozrejme, česť výnimkám.


… deťoch predtým a teraz Katarína Beskydová (SŠI): – Zmenili sa. Sú trochu viac vyspelejšie. Ingrid Rusiňáková (MŠ na Vsetínskej ul.): – Robím v školstve už 30 rokov a určite sú iné – rozumnejšie, šikovnejšie, múdrejšie a trochu i drzejšie.


… vlastnostiach optimálneho učiteľa Peter Jendrichovský (ZUŠ J. Melkoviča): – U nás je to určite tvorivosť, pretože tá sa prejavuje vo výbere skladieb a materiálu, ktorý žiaci hrajú. A keď vie skladby ušiť na mieru, vtedy vzniká ten súlad medzi učiteľom a žiakom, čo sa prejaví na lepších výkonoch. Ďalej je to trpezlivosť a tiež schopnosť správne motivovať žiakov. Daniela Šipošová (ZŠ na Levočskej ul.): – Myslím si, že pri tejto práci treba vedieť so žiakmi komunikovať, motivovať ich, byť otvorený, trpezlivý a keď učiteľ učí srdcom, deti mu jeho prístup oplatia. Určite.

30221972_2054693118080013_211020200027912596_n

Článok bol publikovaný v ĽN č. 15 (17. apríla 2018)

Comments


bottom of page