top of page
  • Peter Rindoš

Spokojnosť s dotáciou od mesta? Reagujú športovci

Postačí športovým klubom dotácia od mesta? Zmenili by systém prerozdeľovania peňazí, ktorý nastavuje príslušná komisia? Priestor na odpovede sme dali všetkým 13 subjektom, ktorým bolo pre tento rok poskytnutých 98-tisíc eur z pokladnice Starej Ľubovne. Vyjadrili sa niektorí.

V súvislosti s diskutovanou témou výšky dotácií, ktoré aj tento rok schválilo Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni sme ponúkli priestor všetkým dotovaným subjektom. Ich zástupcom sme elektronicky zaslali dve otázky, do avizovaného termínu napokon odpovedalo šesť z nich.

Téme z viacerých strán predchádzali prinajmenšom čiastkové výhrady, dotácia sa totiž výraznej väčšine klubov krátila. Najviac prepadli florbalisti.

Už dlhšiu dobu zaznievajú hlasy o potrebe vyčleniť pre šport väčší balík peňazí. Samospráva to v budúcnosti nevylučuje, podmieňuje to však priaznivejšou situáciou pri hospodárení ovplyvnenom vonkajším prostredím, ako sú napríklad platby za energie.


Otázky:

1. Ste spokojný s tohtoročnou dotáciou?


2. Čo by ste pripomienkovali k systému, kritériám prerozdeľovania dotácií? Je podľa vás spravodlivé?


Daniel Šak, Horolezecký klub VABEC (dotácia 2 400 eur, pred rokom 2 200 eur)

1. Z výšky dotácie sme sklamaní, nakoľko sme ju žiadali vo výške sedemtisíc eur kvôli výstavbe a podpore nového lezeckého centra Wallhalla. V našom klube dosahujeme na poli športového lezenia nadpriemerné výsledky. Máme majstra Slovenska v lezení na obtiažnosť, taktiež vicemajstra SR v boulderingu a iné medzinárodné úspechy európskeho charakteru. Na týchto úspechoch chceme stavať a pracovať s deťmi a mládežou. V októbri sa budú v Starej Ľubovni konať Majstrovstvá Slovenska detí v boulderingu. Neviem v koľkých športoch sa bude v našom meste konať šampionát, ale zrejme vo veľa nie. Napriek tomu aké meno a prestíž budujeme mestu, cítime že podpora športového lezenia je nedostatočná.

2. Čo sa týka kritérií, tak možno tá členská základňa nemusí byť hlavné kritérium, ale skôr úspechy a výsledky. Taktiež nám nie je jasné, prečo novovzniknutý lyžiarsky klub dostal oveľa vyššiu dotáciu, na základe akých kritérií alebo výsledkov? Náš klub počas celého fungovania takú dotáciu nikdy nedostal.


Ondrej Haky, Stolnotenisový klub (dotácia 6 800 eur, pred rokom 4 300 eur)

1. S dotáciu sme viac spokojní ako nespokojní, nakoľko v minulom roku nášmu klubu, ako jedinému krátili dotácie a ostatné športové kluby mali dotácie navýšené.

2. Myslíme si a stále to pripomienkujeme, že v kritériách nie je zohľadnená úroveň súťaží. Napríklad niektorý šport sa prihlási do súťaže a hneď hrá prvú ligu, keďže nižšie súťaže nie sú a my sa musíme do prvej ligy prebojovať zo šiestej ligy (je tam veľká konkurencia). Želali by sme si aj viac financií pre dospelých.


Pavol Gurega, Volejbalový klub mesta (dotácia 16 500 eur, pred rokom 19 400 eur)

1. Za každú pomoc je slušné poďakovať. No je pravda, že pri prudkom náraste nákladov sa nám dotácia znížila, a to spôsobí vážne problémy v klube. Dotácia pokrýva cca 30 percent našich nákladov, čo je dlhodobo najmenej za posledné roky.

2. Kritéria pre všetky kluby sa nikdy nebude dať nastaviť absolútne objektívne. No myslím, že je potrebné pokračovať v ich vylepšovaní. Ja osobne budem navrhovať, aby boli niektoré kritériá prehodnotené ako napr. náklady na cestovné je rovnaký počet bodov či družstvo hrá v Košiciach alebo v Bratislave. Ďalej myslím, že sa bude potrebné opierať aj o skutočnosť roka predchádzajúceho.

Život vždy prináša nové skutočnosti a tie sa budeme snažiť zapracovať do kritérií.


Patrik Boďo, Ľubovnianski rytieri, hokej (dotácia 12 000 eur, pred rokom 13 250 eur)

1. Aj napriek tomu, že sme sa za posledný rok členskou základňou opäť rozrástli (2021-90 členov, 2022-130 členov), schválená nám bola dotácia 12-tisíc eur. Keďže minulého roku bol z riadneho prideľovania dotácie vyradený najväčší klub v meste (MFK), čím sa ostatným klubom rozdeľoval väčší koláč, musíme byť s pridelenou dotáciou na ďalšiu sezónu spokojní.

2. Kritériá vo veľkej miere zohľadňujú mládež. Bodované sú taktiež seniorské kategórie, ale pomerovo sa filozofia sústreďuje predovšetkým na deti. Túto myšlienku som vždy zastával.

Síce v poslednej dobe dochádza k zvýšenému záujmu mládeže o šport, stále je kvantum detí, ktoré si radšej zahrajú futbal či hokej na počítači. Práve takto nastavené kritériá majú za úlohu podnecovať kluby k maximálnej snahe ťahať deti na športoviská. Ani ja nemôžem tvrdiť, že kritériá sú na 100% objektívne, avšak existujú niekde vo svete takéto kritériá? Kameňom úrazu je podľa môjho názoru, že už viac ako 10 rokov nebola výrazne upravená celková dotácia na šport v prospech klubov, ktorých je na pomery nášho mesta dosť (15). Ak v meste chceme športovo napredovať, je nevyhnutné tento nepomer aspoň sčasti odbúrať.


Štefan Matoľák, Zápasnícky klub Wrestling (dotácia 3 900 eur, pred rokom 5 800 eur)

1. Samozrejme, chápeme nedostatok financií v meste a tým pádom sťažené podmienky podpory športu. Krátenie dotácie nám skomplikuje realizáciu našich súťažných plánov, no musíme sa s tým vyrovnať.

2. Pokiaľ vieme, za posledné roky sa pokročilo v tvorbe kritérií. Ako všetko vo vývoji, aj súčasný stav nie je ideálny. Trochu komplikované je podávanie žiadosti o dotáciu a následné vypĺňanie elektronického dotazníka. Tieto otázky sme však už niekoľkokrát komunikovali zo zástupcami komisie športu. Veríme, že detaily sa postupne doladia, aby rozdeľovanie bolo čo najobjektívnejšie.

Veríme však, že podpora predovšetkým mládežníckeho športu bude pre mesto v budúcnosti jednou z hlavných priorít.


Jozef Šatala, Falcons, florbal (dotácia 5 900 eur, pred rokom 12 000 eur)

1. V prvom rade by som rád v mene klubu Falcons, poďakoval mestu a sponzorom za finančnú podporu z predchádzajúcich rokov. Výška dotácie pre tento rok je výrazne nižšia, a to až 50 percent. Napriek tomu, že každý rok vrátime celú dotáciu iba do prenájmu mestskej športovej haly. Záujem o florbal každý rok stúpa. Súťažné mužstvá sa rozrastajú, financovanie z dotácií nám však kleslo. Úplne si to vysvetliť nevieme, ale situáciu intenzívne v klube riešime, aby sme vedeli pokračovať v začatej práci.

2. V rámci dotácií sa minimálne prihliada aj na družstvá mužov. Tie robia šport z hľadiska divákov atraktívnejší. Propagujú mestský šport. Tieto družstvá by mali byť posudzované mimo celkovej dotácie (poznámka redakcie: v tomto roku 98-tisíc eur), keďže to tak funguje aj v iných mestách. Dotácie sa prerozdeľujú na dvakrát na prácu s mládežou a na mužské družstvá. Viac prihliadať by sa malo na vyúčtovanie peňazí, kde sa využívajú, či už iba na riadny nevyhnutný chod klubu (prenájom športovísk, cestovné na zápas, počet organizovaných zápasov) alebo do nadštandardných výdavkov.


Stanoviská nezaslali
MFK ADV, futbal (dotácia 20 400 eur, pred rokom 24 750 eur)
ŠŠK Basket (dotácia 8 900 eur, pred rokom 14 500 eur)
ŠKM Karate Klub (dotácia 6 600 eur, pred rokom 8 300 eur)
Ski Club Progress, lyžovanie (dotácia 4 400 eur, pred rokom 5 500 eur)
Klub športovej kulturistiky (dotácia 4 200 eur, pred rokom 5 750 eur)
Spyder Club-Ski (dotácia 3 700 eur, pred rokom nežiadali)
ŠKM-šach a turistika (dotácia 2 300 eur, pred rokom nežiadali) 

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 12, 29. marca 2023)


Комментарии


bottom of page