top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Sociálny taxík sa ujal, využívajú ho dôchodcovia i hendikepovaní

Updated: Dec 16, 2020

Aj v Staroľubovnianskom okrese žije veľa seniorov, ľudí so zdravotným obmedzením, ktorí sa potrebujú dopraviť k lekárovi či si vybaviť úradné záležitosti a nemajú nikoho, kto by ich tam odviezol,... . Nie každý príbuzný sa môže na pol dňa či dlhšie vzdialiť z práce, aby pomohol. Aj preto v júli minulého roku vznikol zámer zacielený práve na takéto skupiny, a to zriadiť prepravnú sociálnu službu.


Nielen k lekárovi

„Keďže nám ide hlavne o zdravie týchto ľudí, tak prioritne je táto služba určená na prepravu do zdravotníckych zariadení. Máme tu dobré odozvy od ľudí i lekárov,“ podotkol Marek Vantroba (na fotografii), prevádzkovateľ služby, ktorú mnohí poznajú pod pojmom sociálny taxík.

Nielen návšteva zdravotníckych a sociálnych zariadení je však jediným okruhom tejto služby, rovnako sa dá využiť v prípade vybavovania úradných záležitostí, ale napríklad i návštevy cintorína či pošty. „Samozrejme je preprava zabezpečená aj opačným smerom, keď sa klient potrebuje dostať z nemocnice, úradu či obchodu naspäť domov, stačí zavolať a prepravu zabezpečíme," doplnil M. Vantroba.Služby poskytujú nielen v rámci mesta, ale i mimo okresu Stará Ľubovňa. „Keď máme požiadavku zabezpečiť prepravu mimo okres, napr. do Popradu, Prešova..., tam je klientovi zabezpečená asistencia počas celej doby vyšetrenia. Je to hlavne preto, že osoba je väčšinou ťažko mobilná, nemá sprievod a nemusí poznať nemocnicu," vysvetlil prevádzkovateľ.

Nezisková organizácia pritom poskytuje aj iné služby ako donáška liekov, požičiavanie zdravotníckych pomôcok či dokonca poradenstvo.
Pre koho je služba určená?

Využiť túto prepravu a tiež potrebnú asistenciu pri nastupovaní a vystupovaní vrátane bezbariérového vstupu, na čo slúži plošina v jednom z dvoch vozidiel, môžu dôchodcovia nad 62 rokov, osoby, ktoré majú obmedzenú schopnosť pohybu alebo orientácie a tí, ktorí sú držiteľmi ŤZP preukazu.

„Firma ARES, spol. s r.o., ktorá poskytuje zariadenia pre imobilných ľudí, nám poskytla motorové vozidlo s úpravou pre imobilných klientov," dodal M. Vantroba.

Sociálny taxík si môžu klienti objednať počas pracovných dní od 6.30 do 15.00 h. „Počas víkendov fungujeme podľa individuálnych požiadaviek. Treba si teda zavolať, dohodnúť sa, najlepšie deň dopredu,“ doplnil prevádzkovateľ služby, ktorý má ambíciu rozšíriť okruh ponúk aj napríklad na prepravu na rôzne kultúrne podujatia. To ale, samozrejme, bude závislé od požiadaviek i vývoja.


Prijateľné ceny

Už teraz sa ukazuje, že služba je využívaná, mnohí využívajú prepravu i odbornú asistenciu a má aj prijateľné ceny. Napríklad osoba s trvalým pobytom v Starej Ľubovni zaplatí v rámci mesta za jazdu v jednom smere 1 €. Cenník mimo okres nájdu záujemcovia na www.elixirzdraviasl.sk. Klient si musí zobrať so sebou občiansky preukaz, v prípade seniora a potvrdenie od lekára v prípade iných obmedzení, resp. ŤZP preukaz. Takto prepravovať sa môžu aj tí, ktorí síce nemajú preukaz ŤZP, ale majú zdravotné problémy. Tlačivo, ktoré im dá prepravná služba, si dajú potvrdiť u všeobecného alebo odborného lekára.

Keďže ide o sociálnu službu, prevádzkovateľ hľadá podporu aj u samospráv, navyše je tu možnosť podporiť tieto služby pre zraniteľné skupiny dvomi percentami z daní, prípadne iným finančným darom.


ANKETA: Poznáte prepravnú sociálnu službu, resp. využívate jej služby?- Využívam ich stále a ozaj sú potrební, pre mňa je to veľká výhoda, že fakticky môžem sa spoľahnúť na nich. Zavolám, hneď prídu, ak nemôžu, povedia mi o 15 minút alebo ako môžu. Dá sa objednať dopredu, keď potrebujete na určitú hodinu, takže som veľmi spokojná. Človek nemá naozaj vždy tých rodinných príslušníkov pri sebe, aby ho mohli odviesť a prísť pre vás. Deti dnes majú svoje starosti.

- Je to skvelá myšlienka... Hlavne pre takých starších ľudí, ktorí sa nevedia dostať k lekárovi, napríklad na rehabilitáciu, pre lieky, pre zdravotnícke pomôcky, pre nich je to veľká pomoc, že ich nemusia voziť rodinní príslušníci.


- Ja osobne viem o týchto taxíkoch, ale ich nevyužívam, pretože jazdím svojím autom, ale viem o nich. Pri ústave kedykoľvek stoja na chodníku a vidím, že ten taxík tam príde a že ľudia nasadajú, neviem, či tam je nejaký minimálny poplatok či ako?


- Radšej sa pohybujem, ale ak mi treba, tak si zavolám. Je to výborná vec, zavolám si deň dopredu a prídu pred vchod, sadnem, zaplatím si... Som rada, že sú také služby, čo pomôžu. Nemám auto, som sama, takže veľmi dobré.


Kontakty a informácie na:

www.elixirzdraviasl.sk

Donáška liekov - 0905 727 722 Prepravná služba - 0905 727 246

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 47-48 (15. decembra 2020)bottom of page