top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

So stupňom ostražitosti prichádzajú tvrdšie podmienky

Po víkende 16. augusta platí pre celé Slovensko nový COVID automat. Okres Stará Ľubovňa sa ocitol v oranžovej fáze. Znamená to, že sme sa dostali do stupňa ostražitosti a budú platiť prísnejšie pravidlá. Pocítime ich pri hromadných podujatiach, v reštauráciách, fitnescentrách a wellness. Neobídu ani svadby či kary.

Spolu s naším okresom sú v oranžovej fáze okresy Gelnica, Košice I. - IV., Košice - okolie, Poprad, Spišská Nová Ves. Ostatné okresy sú v zelenom režime. Nosenie rúška je povinné v interiéroch na celom území Slovenska. Prekrytie horných dýchacích ciest sa musí dodržiavať aj vo verejnej doprave a taxíkoch. V exteriéri aj na hromadných podujatiach.


URČIA - KTO MÔŽE VSTÚPIŤ

V oranžových okresoch všetko závisí od toho, aký režim si prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí zvolia. Vstup môžu povoliť buď kompletne zaočkovaným, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19), alebo všetkým bez rozdielu (tzv. základ). Musia sa rozhodnúť pre jeden z týchto modelov a dodržiavať všetky pravidlá, ktoré preň platia. Jednotlivé modely sa môžu striedať, nie sú časovo obmedzené.


STUPEŇ OSTRAŽITOSTI

Hromadné podujatia:

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez limitu,

OTP: státie najviac 25 % kapacity, sedenie najviac 50 % v exteriéri aj interiéri, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri,

ZÁKLAD: sedenie v interiéri najviac 25 % kapacity (najviac 100 osôb) a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri. Státie najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri. Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.


Svadby, kary, oslavy alebo večierky:

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov),

OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov),

ZÁKLAD: nesmú sa konať.


Reštaurácie, kaviarne a bary:

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri najviac 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti, dvojmetrové rozostupy medzi stolmi,

OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri najviac 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi,

ZÁKLAD: vstup len do exteriéru, na terase max. 10 osôb.

Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.


Fintess centrá:

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez limitu,

OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov,

ZÁKLAD: najviac 10 osôb.


Wellness, akvaparky, prírodné a liečebné kúpele:

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez limitu,

OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb,

ZÁKLAD: nesmie sa používať.


Športové podujatia - súťaže, limity pre športovcov

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez limitu,

OTP: Najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri,

ZÁKLAD: maximálne 50 osôb.

Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.


Bohoslužby:

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez limitu,

OTP: interiér max 25 % kapacity priestoru, exteriér max 50% kapacity priestoru, pokiaľ nie je určiteľná kapacita interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.

ZÁKLAD: státie - exteriér max 100 osôb, státie - interiér max. 50 osôb, sedenie - exteriér max. 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb).


Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR


ilu.foto: wix

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 30 (18. august 2021)

Comments


bottom of page