top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Situácia s mestskou plavárňou je vážna!

Updated: Jul 10, 2020


plavaren - stara

Ak sa tu neinvestuje v najbližších mesiacoch, resp. začiatkom budúceho roku minimálne okolo 40 – 50 tisíc eur na opravu už havarijného stavu ohrevných telies – plaváreň je ohrozená.


Aj takáto neradostná vízia odznela z úst primátora Starej Ľubovne. Padla však aj priaznivejšia, ktorú informatívne radnica predniesla poslancom na ostatnom rokovaní a ktorou sa budú volení zástupcovia mesta vážne zaoberať v najbližšom období. Čierneho Petra – plaváreň, má tak mesto opäť v rukách po tom, ako padol projekt súkromnej spoločnosti. Už skôr sa avizovalo, že sa s plavárňou musia udiať zásadné zmeny. Aktuálne spracovaná štúdia energetickej náročnosti mestskej plavárne hovorí o tom, že majetok by ostal v rukách mesta s tým, že by si objednávalo u externého dodávateľa energetickú službu a prevádzkovateľom by ostala mestská spoločnosť SLOBYTERM.


Bez wellness a vonkajšieho bazéna Rozmenené na drobné, mestská dotácia na úrovni doterajších 92 tisíc eur plus 40 – 50 tisíc eur, ktoré ročne vkladá SLOBYTERM do plavárne, by po dobu 15-tich rokoch išli externej firme. „Našou podmienkou tu je, aby si objednávala dodávku tepla výlučne u našej mestskej spoločnosti,“ vysvetlil Ľuboš Tomko. Náklady za teplo, ohrev vody a podobne by sa ale pochopiteľne po rekonštrukcii plavárne za 1,6 mil. eur, mali znížiť. A to približne na úroveň okolo 75 tisíc eur. SLOBYTERM by podľa tohto zámeru naďalej platil mzdy zamestnancom, ale „inkasoval“ by aj zisk zo vstupného. “Tento projekt by sa sústredil na maximálnu energetickú efektívnosť, určite tu ale netreba rátať s vonkajšími bazénmi, wellness či toboganmi,“ dodal primátor. Rozhodne by sa ale plaváreň zrekonštruovala zvonku, teda vymenili by sa okná, opravila fasáda a strecha, komplexne by sa technologicky vynovil plavecký bazén vrátane výmeny vody i ohrevu a rekonštrukciou by prešli aj hygienické zariadenia. Takisto elektroinštalácia, vzduchotechnika, klimatizácia a všetky technológie zamerané na úsporu energií. Takáto obnova pritom ráta s tým, že sa mal zvýšiť počet návštevníkov plavárne o 30 percent, dnes ju navštevuje 40 tisíc ľudí ročne. Či sa ale samospráva pustí do tejto obnovy, je ešte veľmi predčasné hovoriť. Aj poslanci deklarovali, že potrebujú k rozhodnutiu viac podrobných informácií, vrátane ekonomických analýz.


Foto: Mário Veverka


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 37 (17. október)


Commenti


bottom of page