top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Seriál verzus realita - gymnazisti v operačnej sále nemocnice

Možnosť byť účastným pri operačnom zákroku v role tichého pozorovateľa sa nenaskytá denne. Jedinečnú príležitosť zblízka okúsiť precíznosť lekárskej práce v reálnych podmienkach využili v pondelok 9. mája členovia krúžku Mládež Červeného kríža Gymnázia Terézie Vansovej.Úvod unikátnej exkurzie viedol námestník Ľubovnianskej nemocnice Juraj Sroka, ktorý študentom gymnázia najskôr predostrel základné fakty o liečebnej inštitúcií.


Samotnou prehliadkou jednotlivých oddelení školákov sprevádzala epidemiologička Štefánia Kolcunová. Spoločne navštívili urgentný príjem, chirurgiu, gynekológiu, MRI i onkológiu a oboznámili sa s kľúčovými poznatkami poskytovania každodennej zdravotníckej starostlivosti v konkrétnych oblastiach. Krátko na to sa študenti stali svedkami situácie, podľa ich slov dôverne známej jedine z filmov a seriálov.V operačnej sále so zatajeným dychom sledovali priebeh finálnych úkonov zákroku na vlastné oči. Ku koncu exkurzie sa od ukážok profesionality pozornosť chvíľkovo upriamila aj na budúcu spoluprácu Ľubovnianskej nemocnice a gymnázia v zmysle dobrovoľných aktivít študentov a ďalších vzdelávacích nahliadnutí.ANKETA

Aký dojem zanechala návšteva nemocnice


Elia Arendáčová (I.A): - Veľmi si cením, že sme mali takúto možnosť a ďakujem personálu nemocnice. Vždy som si predstavovala, ako to na operačnej sále vyzerá, a teraz som to zažila na vlastnej koži! Je to ešte lepšie! Bolo fascinujúce vidieť, ako sa na týchto miestach zachraňujú životy. Doktori a sestričky boli veľmi priateľskí. Návšteva ma utvrdila v mojom rozhodnutí stať sa lekárkou. Len sa po tomto zážitku neviem rozhodnúť pre odbor, lebo ma všetko veľmi láka a teším sa, až sa to stane.


Timea Wilmanová (V.O): - Návšteva nemocnice ma veľmi nadchla. Stále som ju poznala len z čakární, no návšteva oddelení a operácie bola pre mňa úžasným poznávacím zážitkom. S určitosťou môžem povedať, že to vo mne zanechalo významnú stopu, keďže som nad prácou v oblasti zdravotníctva dlhšie uvažovala. Som presvedčená o tom, že sa v budúcnosti chcem venovať medicíne.


Nina Švedlárová (V.O): - Bol to pre mňa silný zážitok a som vďačná za príležitosť dostať sa na miesta, kde sa bežný človek nedostane. Zaujali ma hlavne zrekonštruované operačné sály, a to, koľko ľudí sa na jednej operácii podieľa. Stať sa lekárkou túžim už veľmi dlho a táto návšteva ma v tom len utvrdila.
Alexandra Chamillová, foto: archív študentov

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 19 (18. máj 2022)

Commentaires


bottom of page