top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

SERIÁL: Skrutkáreň - pýcha Starej Ľubovne

Pamätníci, ktorých sme už v našom seriáli predstavili, nám porozprávali aj mnohé mimopracovné zážitky podnikového kolektívu. „Rodina skrutkárov“ sa stretávala na rôznych zájazdových aj športových podujatiach. Prinášame vám fotoreportáž z rôznych kútov života, svojho času významného podniku pre naše mesto.

Od roku 1966 závod prevzal telovýchovnú jednotu pod svoje vedenie.

Najprv mal podnik futbalový a volejbalový oddiel.Neskôr aj lyžiarsky či basketbalový.

Každoročne sa v rámci podniku konali turistické trasy po Vys. a Níz. Tatrách i Slovenskom raji.


V Skrutkárni sa nezabúdalo ani na deti zamestnancov, konali sa zimné a letné detské olympiády.Pre zamestnancov bol organizovaný športovo-branný pretek.


Milí čitatelia, v obľúbenom seriáli budeme pokračovať aj v novom roku. Ak máte odložené staré fotografie alebo by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi so svojimi spomienkami, budeme radi. Ozvite sa nám do redakcie.

Spracovala: ms

Foto.: archív M.Š., J.N., O.Z.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskyh novinách č. 47 - 48 (15. december 2021)

Comments


bottom of page