top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Separujeme stále viac kuchynského odpadu


Koncom septembra bolo v Starej Ľubovni vyzbieraných 70 ton kuchynského odpadu. Do konca roka to môže byť aj stovka. Stále sa však nájdu aj takí, ktorí do nádob na bioodpad dokážu hodiť kadečo. Kurióznym príkladom bol hrniec s pripáleným gulášom.


Možnosti v Starej Ľubovni


V meste je zabezpečený zber troch druhov biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) už niekoľko rokov. Je možné triediť bioodpad z kuchýň, záhrad, jedlé tuky a oleje. „Tieto tri podskupiny sa zbierajú v meste na základe zberového kalendára. Tento rok bol prvýkrát distribuovaný aj do bytoviek. Občania mesta tak majú väčší prehľad najmä o termínoch zberu bioodpadu. Dohľadať ho môžu aj na stránke mesta s rozdelením rôznych druhov. V utorky sa pri rodinných domoch zbiera tráva lístie a konáre, potom vo štvrtky sa zbiera kuchynský odpad do hnedých nádob, ktoré ľudia dostali pred rodinné domy,“ vysvetlil Miroslav Pristáš, referent životného prostredia a civilnej ochrany.


Na oleje a tuky sú v meste rozmiestnené zatiaľ iba dva kontajnery. V budúcnosti by mali pribúdať. V pláne je aj doplnenie nádob na kuchynský odpad. „Najväčšou výhodou je, že biologický rozložiteľný komunálny odpad tvorí veľké percento z celkového komunálneho odpadu, a to od 30 až 50 %. Tým pádom, keď občania vytriedia tzv. zelený bioodpad, tak sa dostaneme na vysoké percento recyklovateľnosti alebo separácie na území mesta,“ dodal M. Pristáš.


Ako triedime bioodpad?


Štatistiky hovoria, že v roku 2018 bolo z mesta vyzbieraných približne 50 ton kuchynského odpadu. V roku 2019 to bolo zhruba 65 ton. „V tomto roku by sme mohli atakovať 100 ton.

Po priebežnej evidencii to zatiaľ vychádza na 70 ton,“ povedal Ján Kundľa, riaditeľ spol. EKOS


V kuchynskom odpade pracovníci EKOS-u stále často nachádzajú komunálne a stavebné odpady. Nemilým prekvapením bol napr. veľký hrniec s pripáleným gulášom a neraz sa tam nachádzajú aj kompóty. Najhoršia je prítomnosť rôznych plastových tašiek či mikroténových vreciek. „Chcel by som všetkých poprosiť, aby bol obal, ktorý ide do gastro-nádoby, z papiera. Alebo treba zvoliť vedierkový štýl a odpad do zbernej nádoby preklopiť. Pretože mikroplast, ktorý sa drvením a iným postupom dostáva priamo do kompostu, je jedným obrovským nešťastím. Takto našu planétu, podzemnú vodu a pôdu znehodnocujeme,“ vysvetlil J. Kundľa.


V súčasnosti sa zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu obce a mestá nemusia zaoberať vďaka výnimkám v zákone. Napríklad môžu zabezpečiť energetické zhodnotenie týchto odpadov. Tiež preukázať, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad alebo, že im zber neumožňujú technické problémy. Najčastejšie využívanou výnimkou však bola finančná neúnosnosť triedenia kuchynského odpadu. Práve táto výnimka bude ale od januára 2021 zrušená.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 38 (13. október 2020)

Comments


bottom of page